Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


23 november 2023 | De Reehorst Ede

Introductie

Geweld, verwaarlozing en misbruik in afhankelijkheidsrelaties zijn lastig de wereld uit te helpen - het is en blijft één van de grootste problemen in Nederland. Jaarlijks zijn er zo’n 1.200.000 volwassenen (ook ouderen) en 119.000 kinderen slachtoffer van. Intieme terreur of dwingende controle treft tenminste zo'n 700.000 volwassenen, maar is veel omvangrijker. Toch is er (een sprankje) hoop. Nog nooit eerder is er zoveel aandacht voor geweest in campagnes en media. Ervaringsdeskundigen laten hun stem horen om de bewustwording bij de omgeving te vergroten. Schandalen laten zien dat misbruik wijdverbreid is. Landelijke programma’s zoals Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) sturen op meer gerichte samenwerking van professionals volgens de Visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid.


Introductie

 

 

Dit congres heeft speciale aandacht voor intieme terreur of dwingende controle: van blauwe plekken is hierbij meestal geen sprake, van ernstige schade en verlies van levensgeluk des te meer. Lees ook de CBS Monitor of de factsheet Intieme terreur.

 

Wij kijken erg uit naar 24 november; ook al door het geboden programma. De plenaire sprekers en deelsessie-gevers die zowel de praktijk centraal stellen als de worsteling van instellingen om een beter antwoord op Intieme terreur te vinden.

Lees meer bij de inleiding of kijk naar het programma en deelsessies

 

Sander van Arum
Paul Roosenstein