Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


23 november 2023 | De Reehorst Ede

Deelsessies

In het belang van de betrokkenen is samenwerken met collega’s van justitiepartners en zorg/sociaal van groot belang en in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend en eenvoudig.
Acuut onveilig? Dan directe samenwerking tussen politie en Veilig Thuis!
Kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen die met geweld te maken krijgen, ondervinden vaak ingewikkelde financiële problemen. Die problemen kunnen op verschillende manieren ontstaan en de gevolgen kunnen verstrekkend zijn.
Stoppen van huiselijk geweld kun je niet als hulpverlener alleen. Je hebt vrijwel altijd verschillende specialismes nodig om het geweld duurzaam te stoppen; jeugd en volwassen ggz, dader en slachtofferhulp. In deze deelsessie bespreken we én ervaar je als deelnemer de valkuilen en pluspunten bij integraal samenwerken, en het belang van bij elkaar brengen van meerdere gezinsperspectieven.
Filomena is er voor alle slachtoffers uit de regio Rotterdam Rijnmond wanneer er sprake is van zeer ernstig, complex geweld, met letsel, zeden in combinatie met huiselijk geweld, psychosociaal trauma of intieme terreur.
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een tante, buur of sportcoach. Deze zelfgekozen vertrouwenspersoon van de jongere is een luisterend oor en adviseur voor jongere, ouders en hulpverleners.
Hoe kom je, wanneer de directe veiligheid hersteld is, op een laagdrempelige manier in gesprek over risicofactoren voor huiselijk geweld en kindermishandeling? En hoe maak je dan vervolgens een hulpverleningsplan zodat onderliggende problemen niet meer (of veel minder) voor nieuwe onveiligheid kunnen zorgen?
“Ik los het zelf wel op”, “mijn gehele netwerk heeft mij in de steek gelaten, ze weten het nu wel”, “het begon met kleine stappen, maar liep steeds meer uit de hand”, “ik zag eigenlijk niet meer helder dat dit leven zo, op deze manier, niet normaal is”. Van wie zijn deze uitspraken?
Als we het hebben over slimmer samenwerken voor veiligheid is het belangrijk de verschillende specialistische hulpverlening, verbonden aan de verschillende facetten van de problematiek die de cliënt ervaart, tijdig samen te brengen, goed af te stemmen en één plan te trekken.
In deze deelsessie nemen we je mee in een TOP-3 casusoverleg. Hoe zorg je dat aan alle perspectieven op veiligheid recht wordt gedaan?
Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kampen vaak met hechtingsproblematiek en trauma gerelateerde klachten. Het aanbieden van screening en waar nodig behandeling in een vroeg stadium is essentieel om de spiraal van geweld en de intergenerationele overdracht te doorbreken.
In aansluiting op de plenaire presentatie gaat Eric Koenen verdiepend met de deelnemers aan de slag met een van de methoden die hij beschrijft in zijn boek Samen Slim.
Uitvoerende professionals willen wel gefaseerd samenwerken voor veiligheid maar kunnen dat niet alleen. Hiervoor is ondersteuning nodig van beleidsmakers en hun organisaties.