Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


24 november 2022 | De Reehorst Ede

Deelsessies

Zonder samenwerking van professionals kan er niet tegen intieme terreur beschermd worden en kan het niet gestopt worden. De TOP-3 methodiek helpt professionals en cliënten om in een casusoverleg tot gedragen plannen te komen. De TOP-3 methodiek is een overkoepelend gespreks-, denk- en beslismodel waarin ieders expertise (van cliënten en professionals) een bijdrage levert in de unieke route van alle betrokken cliënten naar veiligheid en kwaliteit van leven. De TOP-3 plannen vormen zo een ‘netwerkinstrument voor samenwerking’.
De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.
Edino (29) en Israel (28) van Dorsten zijn twee van de negen kinderen van Ruinerwold. Wat betekende intieme terreur voor hen en welke consequenties heeft dat voor hun toekomstig leven?
Intieme controle tussen twee partners is een van de factoren die kan leiden tot machtsongelijkheid tussen ouders. Een gevolg hiervan kan zijn dat de ene ouder veel meer invloed heeft op de opvoeding van het kind, dan de andere ouder.
In deze workshop bespreken we de do’s en dont’s in het werken met mannelijk en vrouwelijke plegers van partnergeweld waarbij sprake is van controlerend gedrag (coercive control).
Manipuleren doen we allemaal en dat is logisch daarvoor zijn we mensen. Wie wil er nu niet zijn zin krijgen? Maar wanneer is de manipulatie ziekmakend en hoe ziet dat er uit? Wat zijn daarbij de kenmerken van de pleger en over welke kwaliteiten beschikt het slachtoffer?
Macht, onmacht, dwang, controle: kernwoorden wanneer het gaat over intieme terreur. Maar wat is nu eigenlijk macht? Hoe gebruik jij zelf macht en wanneer raakt het gebruik van macht uit balans?