Contact|
21 november 2024 | De Reehorst Ede

SCHOKDEMPERS.............
ONMISBAAR IN DE SAMENLEVING!
 

In de gemeenschap rond een gezin zijn - naast het sociaal netwerk - school, kinderdagverblijf, professionals in de wijk (welzijn, jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau), wijkagent, wijkteam, huisarts) de altijd aanwezige schokdempers. Geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik in gezinnen kunnen zij helpen voorkomen, signaleren en de schade die wordt toegebracht helpen beperken. Ook bij gezinnen waar het alsmaar onveilig blijft, kunnen deze schokdempers het verschil maken.

Maar hoe kan je dat doen en tegelijkertijd als organisatie en uitvoerend professional recht doen aan je eigen rol en taakopvatting? 

De werelden van het sociale domein, school, zorg, Veilig Thuis en jeugdbescherming blijven grotendeels gescheiden, staan ieder voor zich onder grote druk en groeien daarom soms zelfs nog meer uit elkaar. Hoe kunnen we toch een brug slaan? Wat zijn goede praktijkvoorbeelden in het land? Hoe kunnen we in gesprek blijven en kleine en steeds grotere successen boeken? Deze dilemma’s staan centraal op het 11e Jaarcongres Huiselijk Geweld.

Wat zijn signalen dat het onveilig is voor één of meer gezinsleden, ook al is er soms al veel hulp? Welke signalen zie je makkelijk over het hoofd. Wat zijn signalen van kinderen en ouders. Hoe spreek je met het kind of de jongere, hoe spreek je met ouders en wat zijn valkuilen in het contact.  En wat kun je dan doen?

Hoe kan je bijdragen aan herstel van het kind, de jongere en de ouder als het ergste voorbij is? Welke rol kan traumasensitieve zorg en onderwijs hierin bieden?

Wat heb je elkaar te bieden en waar loop je dan in de samenwerking als school, zorg en sociaal domein tegenaan? Hoe maak je elkaar je dilemma’s duidelijk en om welke dilemma’s gaat het vooral. En hoe kom je dan een stap verder?

Dit congres wil deze vragen graag scherp krijgen en bijdragen samen een stap verder te komen, dus kom!

Er zijn plenaire presentaties voor het grote verhaal en deelsessies over goede praktijken in het land met veel ruimte voor interactie.

Er zijn sessies voor professionals in de praktijk en sessies voor bestuurders, directeuren, management en beleidsambtenaren om uit te wisselen over de vraag hoe samenwerking in de praktijk te ondersteunen.

Voor wie?

Doelgroep


Professionals in de gemeente en in de wijk
Leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, gemeentelijke beleidsambtenaren, buurtbemiddeling, huisartsen, GGD, kinderopvang en onderwijs.

Justitiële domein
Politie, Officieren/Openbaar Ministerie, (familierecht-)advocaten, Rechters, Veilig Thuis, veiligheidshuizen, reclassering.

Hulpverlening in brede zin
Jeugdzorg, jeugdbeschermers, maatschappelijke opvang, verloskundigen, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ & medische centra.

Uitreiking awards

Aan het eind van de dag vindt in een informele setting de uitreiking plaats van twee awards rond de aanpak van kindermishandeling:

  1. De 10e uitreiking van de Van Dantzigpenning:
    Dantzig penning In 1999 werd de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) opgericht door Dries van Dantzig, Stan Meuwese en Jan Willems. Het doel van RAAK was om het thema kindermishandeling hoog op de politieke agenda te krijgen. Van Dantzig was in zijn veelzijdige loopbaan onder andere psychiater, buitengewoon hoogleraar psychotherapie en redacteur van het tijdschrift MGv (Maandblad Geestelijke volksgezondheid). Na zijn overlijden in november 2005 liet het bestuur van RAAK ter nagedachtenis een bronzen penning gieten door beeldend kunstenaar Far Wevers (1940-2019). De penning wordt nu eens per twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich op het gebied van de aanpak van kindermishandeling bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en heeft onderscheiden.
    Voor meer informatie en aanmelding genomineerden zie deze pagina op www.bpsw.nl.

  2. De VKM-erespeld aan De veelbelovende ambtenaar:
    De missie van de stichting voorkoming kindermishandeling VKM is zorgen dat professionals die in hun werk te maken krijgen met kinderen weet hebben van kindermishandeling, signalen herkennen en weten wat hen te doen staat als zij vermoeden dat een kind mishandeld wordt. Stichting VKM gaat op zoek naar veelbelovende ambtenaren die zich onderscheiden in de aanpak van kindermishandeling om in het najaar van 2024 de VKM-Erespeld aan uit te reiken.
    Klik hier voor meer informatie (PDF).

Sociaal digitaal


Meer kennis opdoen? Op de kennisbank Sociaal Digitaal vind je ruim 200 artikelen over het onderwerp huiselijk geweld en meer.