Contact|
19 november 2020 | Reehorst | Ede
Het overkoepelend thema van dit 7e jaarcongres congres Huiselijk Geweld is

Samen werken in de keten

SWP/Logacom werkt daarom voor deze editie van congres samen met de Stichting Civil Care en heeft Sander van Arum, een van de ontwikkelaars van deze visie, gevraagd als dagvoorzitter. De verschillende sprekers op dit congres zullen ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring bijdragen aan wat er nodig is voor gefaseerd samenwerken voor directe veiligheid, stabiele veiligheid en herstel.

Claim uw plek voor het congres in 2020

Doelgroep

Inschrijven voor het congres op 19 november 2020 is uiteraard mogelijk en is nu ook nog eens extra voordelig! Tot 4 oktober ontvangt u maar liefst 40 euro korting op de deelnamekosten. Dus wacht niet langer en schrijf u in via www.huiselijkgeweldcongres.nl/aanmelden.

 

Voor het congres zal tenminste accreditatie aangevraagd worden bij:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein
  • SKJ

Heeft u een speciaal verzoek voor wat betreft accreditatie? Neem dan contact met ons! Mail ons jouw verzoek naar: office@logacom.nl
EEN MILJOEN IS BIZAREen miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties.

Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio.

 

Voor wie?

Doelgroep


Professionals in de gemeente en in de wijk
Leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, buurtbemiddeling, huisartsen, GGD, kinderopvang en onderwijs.

Justitiële domein
Politie, Officieren/Openbaar Minsterie, Rechters, Veilig Thuis, veiligheidshuizen, reclassering.

Hulpverlening in brede zin
Jeugdzorg, maatschappelijke opvang, verloskundigen, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ & medische centra.

Informatie betreft het coronavirus in relatie tot onze congressen.

De congresdatum is definitief, het congres zal niet worden verplaatst of geannuleerd. Uw inschrijving voor congresdeelname is dus gegarandeerd. Wij verzekeren u de overdracht van kennis en ervaring zoals gepresenteerd in het programma. Uitvoering zal uiteraard plaatsvinden volgens regels en veiligheidsvoorschriften van het RIVM. In samenwerking met de locatie wordt gewerkt aan een 1,5 meter protocol zodat iedereen op locatie voldoende afstand kan bewaren.