Contact|
19 november 2020 | Online
Het overkoepelend thema van dit 7e jaarcongres congres Huiselijk Geweld is

Samen werken in de keten

SWP/Logacom werkt bij deze editie van congres samen met de Stichting Civil Care. De verschillende sprekers op dit congres zullen ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring bijdragen aan wat er nodig is voor gefaseerd samenwerken voor directe veiligheid, stabiele veiligheid en herstel:

 • Katinka Lünnemann over de verschillende geweldspatronen en hoe veiligheid te creeren.
 • Levert de AVG belemmeringen op bij informatie-uitwisseling over huiselijk geweld situaties? Jolanda van Boven en Linda Vogtländer.
 • Daders:  Arno van Dam en Remco van Ierssel bespreken de daderkant, en verkennen ook de gedragsveranderingskansen.
 • Judith van Schoonderwoerd den Bezemer-Wolters is de landelijk OvJ en positioneert de justitiekant in de keten.
 • Jaël Elkerbout en drs. Varisha Goerdial over traumasensitief werken, één van de prioriteiten in Geweld hoort nergens thuis.
 • Nicole van Gelder behandelt  de kansrijke interventie SAFE: over partnergeweld
 • Seksueel misbruik: daders en omstanders. Miranda Freriks en Sander van Arum bespreken interactief dit thema.

 

 

Voor het congres zal tenminste accreditatie aangevraagd worden bij:

 • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Registerplein
 • SKJ

Heeft u een speciaal verzoek voor wat betreft accreditatie? Neem dan contact met ons! Mail ons jouw verzoek naar: office@logacom.nl

Update: Online deelname via livestream 

Voor zakelijke congressen leek er zicht te zijn op uitzondering van de regel voor groepsgrootte van maximaal 30 personen (met inachtneming van 1,5 mtr afstand, gebruik van mondkapje en overige hygiënemaatregelen), maar dit is helaas niet het geval. Voorlopig zijn de huidige maatregelen om het coronavirus tegen te gaan van kracht en zijn wij genoodzaakt om de organisatie van congressen verder aan te passen op de mogelijkheden.

Het programma voor het Jaarcongres Huiselijk Geweld zal om deze reden plaatsvinden op een alternatieve locatie zonder fysieke deelnemers. Deelnemen kan op 19 november online via livestream.

Naast veiligheid heeft dit ook nog als voordeel dat u geen reistijd heeft en toch uw registratiepunten kunt halen. Maar ook dat u, wanneer u verkoudheidsklachten heeft of in quarantaine zit, veilig kunt deelnemen aan het congres.

De online livestream organiseren wij voor u met Zoom Webinar. Voor online deelnemers is het mogelijk om vragen te stellen aan de spreker op het podium. Vragen van online deelnemers vanuit huis, praktijk of kantoor kunnen gesteld worden aan de spreker via Q&A. Naast de spreker(s) op scherm, zijn ook de powerpoints zichtbaar.

EEN MILJOEN IS BIZAREen miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties.

Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio.

 

Voor wie?

Doelgroep


Professionals in de gemeente en in de wijk
Leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, buurtbemiddeling, huisartsen, GGD, kinderopvang en onderwijs.

Justitiële domein
Politie, Officieren/Openbaar Minsterie, Rechters, Veilig Thuis, veiligheidshuizen, reclassering.

Hulpverlening in brede zin
Jeugdzorg, maatschappelijke opvang, verloskundigen, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ & medische centra.