Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


25 november 2021 | Online

Inleiding

Denk aan: partnergeweld, lichamelijke, seksuele of psychische kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn lastig de wereld uit te helpen - het is en blijft één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. Jaarlijks zijn zo’n 200 000 volwassenen en 119 000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld. Uit het onderzoek 'De prevalentie van huiselijk geweld' blijkt dat ongeveer een op de 20 (5,5%) volwassenen in een periode van vijf jaar naar eigen zeggen wel eens met een voorval van fysiek en/of seksueel geweld in huiselijke kring te maken heeft gehad. Het gaat om 6,2% van de vrouwen en 4,7% van de mannen. Dit zijn in totaal circa 747.000 mensen van 18 jaar of ouder. Zij zijn in de genoemde periode van vijf jaar slachtoffer geweest van minstens één incident dat werd gepleegd door iemand uit de brede huiselijke kring: van partner, ex-partner, andere gezins- en familieleden tot huisvrienden.

 

Toch is er hoop.

Nog nooit eerder is er zoveel aandacht geweest voor huiselijk geweld via campagnes en media geweest, met name ook gericht om bewustwording bij de omgeving te vergroten. 

Landelijke campagnes zoals Ik kijk niet weg (2012-2016) , Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) en Het houdt niet op, totdat je iets doet (2019) doen verbeter-voorstellen en een appel op burgers om sneller met signalering te komen. Succes is zeker niet gegarandeerd, maar meer en veel aandacht is goed. Sinds 1 januari  2019 jongstleden is de Meldcode aangescherpt: Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Handelingsverlegenheid blijft een groot probleem bij het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je denkt het, je ziet het, je vermoedt het - maar de stap om er daadwerkelijk iets mee te doen, aan te kaarten, aan te geven blijft ingewikkeld. Door de campagnes en door de extra nadruk zal hierin beweging moeten komen.

Congrespartner Civil Care is van mening van het beter moet, maar ook beter kan. In de visie “Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg” wordt het principe van de gefaseerde ketenzorg geïntroduceerd. Als volgens de principes van de gefaseerde ketenzorg multidisciplinair, intersectoraal en systeemgericht wordt gewerkt, ontstaat een nieuwe denk- en handelswijze om structurele onveiligheid gezamenlijk te adresseren en het natuurlijke proces van herstel van gezinsleden te ondersteunen.

 

Lees hier meer over het programma!