Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Online

Voorwaarden

Organisatie
Het programma voor het 7e Jaarcongres Huiselijk Geweld is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Civil Care  en via partners Uitgeverij SWP en de tijdschriften Sozio en PIP. De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom in Amsterdam. 
 
Datum en plaats
Het congres vindt plaats op donderdag 19 november 2020 en wordt geheel online verzorgd.
 
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt € 325,- excl. btw en is inclusief congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via heonline aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging en factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Voor het verzorgen van een livestream als online congres is op locatie aanvullende techniek, (technisch) personeel en een online platform nodig. De congrestas met congresmateriaal wordt online deelnemers per post verstuurd.

Voor aanvullende toelichting op de congresvorm van livestream is een pagina met FAQ in ontwikkeling, deze publiceren wij zo spoedig mogelijk op de website.

 
Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht. Hiervoor verwijzen wij u naar www.logacom.nl
 
Kortingsregelingen
Meerpersoonskorting: bij meerdere deelnemers uit dezelfde instelling/organisatie krijgt de tweede persoon 5% korting en de derde en alle volgende personen 10% korting op congresdeelname.Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is.
Studentenkorting: studenten hebben recht op € 69,- korting. 
Voorwaarde is dat er bij de aanmelding een leesbare kopie van de collegekaart wordt gevoegd. 
SoziO- en PIP-abonnees: ontvangen € 34,- korting op hun deelname. 
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.
Kortingen kunnen, behalve de meerpersoonskorting, niet met elkaar worden gecombineerd. Wanneer u gebruik wilt maken van een korting, vermeld dit in het opmerkingenvak bij aanmelding.

Algemene Voorwaarden
Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijkt u hiervoor op: www.logacom.nl.

Annuleringsregeling
Voor annulering gelden de volgende termijnen:

  1. Bij annulering vóór 5 november 2020 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen 5 november en 12 november 2020 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  3. Bij annulering na 12 november 2020 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.

Programmaontwikkeling

  • Sander van Arum, Stichting Civil Care
  • Paul Roosenstein
  • Kirsten Knobbe, Logacom BV

k.knobbe@logacom.nl

Congresorganisatie
Charlotte Koelmans, Logacom BV
c.koelmans@logacom.nl

Congressecretariaat 
Logacom BV
office@logacom.nl
T 020-3203364

Bezoekadres:
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Postadres:
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost

Websites: www.huiselijkgeweldcongres.nl, www.Logacom.nl
Facebook: www.facebook.com/Logacombv
Twitter: @Logacom