Contact|

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 november 2024 | De Reehorst Ede

Infomarkt

Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! 

De informatiemarkt tijdens het Congres Huiselijk Geweld is dé gelegenheid om uw product of dienst te presenteren als de volgende groepen tot uw doelgroep behoren:

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Tijdens ontvangst, pauzes en netwerkborrel hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn.

Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in een online inschrijfformulier op een aparte pagina.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld voor deelname:

 

Aanwezige organisaties:

Uitgeverij SWP, uitgeverij gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijke uitgaven in sectoren onderwijs, kinderopvang, pedagogiek, psychologie, rechterlijke macht en criminologie. www.swpbook.com
Logavak Opleidingsgroep verzorgt bij- en nascholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via specialisatie-leergangen, cursussen, meerdaagse opleidingen en workshops. Ga voor meer info naar: www.logavak.nl
Civil Care wil structurele onveiligheid in relaties in huiselijke kring doorbreken door verbeteren van de samenwerking van het huishouden met de betrokken professionals & van de professionals met elkaar. www.civilcare.org
41% van de slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren stelt de vlucht uit tot een jaar. mendoo realiseert daarom i.s.m. vrouwenopvanglocaties diertoegankelijk beleid, begeleidt hulpverleners en cliënten, en plaatst huisdieren bij gastouders. Mendoo biedt daarnaast voorlichting aan zorgprofessionals over huiselijk geweld en dierenmishandeling en de rol van huisdieren binnen geweldssituaties. www.mendoo.nl