Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


23 november 2023 | De Reehorst Ede

Infomarkt

Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! 

De informatiemarkt tijdens het Congres Huiselijk Geweld is dé gelegenheid om uw product of dienst te presenteren als de volgende groepen tot uw doelgroep behoren:

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Tijdens ontvangst, pauzes en netwerkborrel hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn.

Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in een online inschrijfformulier op een aparte pagina.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld voor deelname:

 

Aanwezige organisaties:

Uitgeverij SWP, uitgeverij gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijke uitgaven in sectoren onderwijs, kinderopvang, pedagogiek, psychologie, rechterlijke macht en criminologie. www.swpbook.com
Logavak Opleidingsgroep verzorgt bij- en nascholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via specialisatie-leergangen, cursussen, meerdaagse opleidingen en workshops. Ga voor meer info naar: www.logavak.nl
Civil Care wil structurele onveiligheid in relaties in huiselijke kring doorbreken door verbeteren van de samenwerking van het huishouden met de betrokken professionals & van de professionals met elkaar. www.civilcare.org
Drakentemmers is hét Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld. Drakentemmers richt zich op de integrale en systeemgerichte aanpak van trauma en gehechtheidsproblematiek bij volwassenen en kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben. Drakentemmers biedt specialistische trainingen voor behandelaren en de Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken. www.drakentemmers.nl
Pons Academie: opleidingen en cursussen voor mensen die met mensen werken. www.ponsacademie.nl
Mendoo richt zich op het belang en de rol van huisdieren in situaties van huiselijk geweld en creëert opvangmogelijkheden voor mens én dier zodat hulptrajecten eerder en sneller opgepakt kunnen worden. www.mendoo.nl
TIMM Consultancy is het opleidingsinstituut voor nieuwsgierige jeugdprofessionals met hart voor hun vak. Expertise; veiligheidsplanning, gesprekken met kinderen, complexe scheidingen en trauma. www.timmconsultancy.nl