Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


25 november 2021 | Online

Infomarkt

Behoren tot uw doelgroep:

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Dan is de informatiemarkt tijdens het Congres Huiselijk Geweld dé gelegenheid om uw product of dienst te presenteren.
Tijdens ontvangst, pauzes en netwerkborrel hebben deelnemers de mogelijkheid om kennis op te doen van producten en diensten die voor hen interessant zijn. Bent u geïnteresseerd om op deze informatiemarkt aanwezig te zijn? Dat kan! Mogelijkheden en kosten zijn samengevat in online inschrijfformulier op een aparte pagina.

Standhouders die zich reeds hebben aangemeld voor deelname:

Aanwezige organisaties:

Uitgeverij SWP, uitgeverij gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijke uitgaven in sectoren onderwijs, kinderopvang, pedagogiek, psychologie, rechterlijke macht en criminologie - www.swpbook.com

Zorg & Welzijn Academy is onderdeel van de Logavak Opleidingsgroep. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via specialisatie-leergangen, cursussen, meerdaagse opleidingen en workshops. Ga voor meer info naar: www.zorgenwelzijn.academy en www.logavak.nl
TIMM-Consultancy opleidingsinstituut met experts t.a.v. veiligheidsplanning, complexe scheidingen, gesprekken met kinderen over kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. www.timmconsultancy.nl
BeWare . Waar Aware ophoudt gaat Beware verder. BeWare is het enige gecertificeerde alarmeringssysteem voor bedreigde personen in Nederland. De politie en het ministerie van BZK hebben dit jaar een pilot uitgevoerd met BeWare. Het is nu bij Secure2Go beschikbaar voor alle soorten bedreigingscasuïstiek. www.secure2go.nl
Pons Academie . Kom studeren bij de Pons Academie als je verdieping zoekt in je vak en houdt van uitdaging. In kleinschalig en persoonlijk onderwijs breng je de theorie al gedurende de opleiding in praktijk. Onder meer: trainersopleidingen weerbaarheid, veerkracht en agressie, de Inclusieve organisatie en vrijwilligersmanagement. www.ponsacademie.nl
Augeo Foundation is een stichting zonder winstoogmerk die vanuit haar academy professionals traint om mishandeling sneller te herkennen en aan te pakken. Jaarlijks vergroot de academy de kennis en vaardigheden van tienduizenden professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie en meer. www.augeo.nl
Pelckmans Pro is een uitgeverij gespecialiseerd in studiemateriaal voor studenten van het hoger onderwijs, vakliteratuur voor de professional en algemeen-wetenschappelijke publicaties voor de geïnteresseerde lezer.
Dit zowel in Vlaanderen als in Nederland. Door te werken aan kwalitatieve en marktgerichte uitgaven geeft Pelckmans Pro auteurs een forum om hun vakkennis en ervaring te delen. Zo willen we het levenslang leren van de lezer stimuleren.
www.pelckmanspro.be