Contact|

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 november 2024 | De Reehorst Ede

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt een congrestas met inhoud en de koffie/thee staat voor u klaar. Ook is de informatiemarkt te bezoeken.

09:45 Sander van Arum

Opening door de dagvoorzitter

Sander van Arum, Civil Care

10:15 Micha de Winter

Het voorkomen van huiselijk geweld en de pedagogische rol van de samenleving

Micha de Winter, emeritus hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht

Huiselijk geweld vindt weliswaar bijna altijd plaats in huis, maar heeft daar meestal niet zijn oorsprong. Er is immers veel bekend over maatschappelijke factoren die direct of indirect dat huiselijk geweld kunnen bevorderen dan wel kunnen voorkomen. Toch zijn beleid en interventies vrijwel zonder uitzondering gericht op wat er zich achter die voordeuren afspeelt, en schieten daarmee per definitie hun doel voorbij. In deze lezing ga ik onder andere in op de sociale ecologie van kindermishandeling, dat wil zeggen de verschillende elementen van de contexten waarin mishandeling plaatsvindt. Er vallen ook belangrijke lessen te leren uit het grote onderzoek dat we enkele jaren geleden deden naar geweld in de jeugdzorg. Te denken valt aan de ‘agency’ van kinderen en jongeren, de beschikbaarheid van sociale netwerken rondom gezinnen en een houding van hulpverleners die eerder wordt ingegeven door een ‘capability’-benadering van ouders (welke ondersteuningsbehoefte hebben ze, wat hebben ze nodig voor een goede opvoeding?) dan een forensische benadering.
De lezing is geïnspireerd op mijn recent verschenen boek Medemenselijk Opvoeden: samenlevingspedagogiek voor een hoopvolle en daadkrachtige generatie.
10:45 Jeannette Schasfoort

Dilemma's in het speciaal onderwijs

Jeannette Schasfoort, bestuurder Stichting Verdwenen zelf

11:15

Koffie- theepauze & informatiemarkt

11:45 Deelsessies

Deelsessieronde 1

Meer informatie over de verschillende sessies vindt u in het deelsessieoverzicht.
Tijdens het aanmelden kunt u uw voorkeur aan ons doorgeven.
12:45

Lunchpauze

13:45 Cees Hoefnagels

Het beroep van de leerkracht en het beroep op de leerkracht

Dr. Cees Hoefnagels, Senior Research Associate bij Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie Lectoraat Jeugd

Wat is de maatschappelijke positie en rol van de (basis)school en de leerkracht in relatie tot het probleem kindermishandeling. Zicht op de soms onmogelijke positie van de leerkracht helpt ons begrijpen dat - hoewel vrijwel alle kinderen van vier jaar en ouder die mishandeld worden op school zitten - nog geen 5% door het onderwijs bij Veilig Thuis gemeld wordt. Wat zijn de drempels daartoe en hoe worden die beleefd door leerkrachten en scholen.

Daartegenover staan mogelijkheden voor leerkrachten, scholen, en het omringende veld. Praktische suggesties voor leerkrachten worden gegeven maar vooral ook voor belangrijke actoren in het omringende veld, zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis, zodat zij scholen kunnen ondersteunen die dingen te doen die een wereld van verschil kunnen maken voor kinderen die nu op welke wijze dan ook mishandeld worden. Belangrijk onderdeel daarvan zijn middelen die de stilte en signaleringsmoeite kunnen doorbreken en die de professionele moed die dat verlangt ondersteunen. Niemand kan dit alleen. We hebben elkaar nodig om de angst en de handelingsverlegenheid te doorbreken voor de kinderen die snakken naar een uitgestoken hand en een luisterend oor.
14:15 Leony Coppens

Iedereen (ja, iedereen) kan het verschil maken

Wanneer een kind negatieve ervaringen heeft in de relatie met zijn ouders, is het essentieel dat herstel plaatsvindt binnen relaties met andere belangrijke personen in zijn omgeving.

Leony Coppens, orthopedagoog, klinisch psycholoog, supervisor VGCt, EMDR-practitioner en psychotraumatherapeut NtVP

Hoewel traumabehandeling kan bijdragen aan herstel, is het voor een kind dat getraumatiseerd is door zijn opvoeders erg lastig om vertrouwen te hebben in zichzelf en in anderen. Dit is immers niet aangeleerd. Om dit vertrouwen alsnog te ontwikkelen, zijn nieuwe, positieve ervaringen binnen relaties met belangrijke anderen in de opvoedsituatie en op school nodig. In mijn boek 'Iedereen kan het verschil maken' ga ik nog een stap verder. Met twaalf interviews met volwassenen die opgroeiden met onder andere kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld, toon ik aan dat iedereen - van opvoeders en leerkrachten tot de buurvrouw, sporttrainer en oom of tante - de veerkracht van een kind kan versterken en zo een significant verschil kan maken in het leven van het kind.
Tijdens mijn lezing deel ik inspirerende verhalen van enkele geïnterviewden. Het boek is daarom niet alleen voor professionals, maar voor iedereen geschreven. Met meer kennis over trauma en veerkracht raken hopelijk minder kinderen getraumatiseerd en kunnen getraumatiseerde kinderen effectiever herstellen.
14:45

Koffie- theepauze & informatiemarkt

15:15 Deelsessies

Deelsessieronde 2

Meer informatie over de verschillende sessies vindt u in het deelsessieoverzicht.
Tijdens het aanmelden kunt u uw voorkeur aan ons doorgeven.
16:15 Borrel & Uitreiking RAAK-prijs

Borrel & Uitreiking RAAK-prijs | Erepeninng VKM