Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


23 november 2023 | De Reehorst Ede

Programma

09:00

Registratie en ontvangst

U ontvangt een congrestas met inhoud en de koffie/thee staat voor u klaar. Ook is de informatiemarkt te bezoeken.

10:00 Sander van Arum

Opening door de dagvoorzitter

Drs. Sander van Arum, Civil Care

10:10 Eric Koenen

Hoe collectieve intelligentie ons gaat redden

Eric Koenen, Eigenaar Doorwerthgroep en Academie voor Interventiekunde

‘Niemand weet in zijn eentje genoeg', schreef Titus Plautus vele duizenden jaren geleden. Het blijkt een duurzame uitspraak. Op vele bestuurlijke thema’s loopt het vast constateert Eric Koenen, oud bestuurder, toezichthouder en RvC voorzitter van meerdere maatschappelijke organisaties. Toeslagen, participatiewet, GGZ, onderwijs, immigratie, woningmarkt, het zijn allen terreinen waar bestuurders verstrikt raken in complexiteit. Koenen verdiepte zich jarenlang, zowel nationaal als internationaal in dit vraagstuk, de oorzaken, de belemmeringen, de onderstromen, de mogelijk uitweg en schreef daar een boek over dat reeds vele herdrukken kent: ‘Samen Slim, hoe collectieve intelligentie ons gaat redden’. In deze inleiding deelt hij de belangrijkste conclusies in relatie tot het hoofdthema van dit congres.
10:40 Anna Custers

Het systeem als probleem: armoede in Nederland

Anna Custers, Lector Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam

Na een dalende trend van 10 jaar neemt bij ongewijzigd beleid het aantal mensen in armoede volgend jaar toe tot bijna 1 miljoen. Wat betekent het om in armoede te leven in een rijk land als Nederland? En wat is er nodig om het armoedeprobleem aan te pakken? Armoede-interventies richten zich overwegend op het individu dat in armoede leeft of schulden heeft. Hierbij wordt voornamelijk geprobeerd gedrag te beïnvloeden binnen bestaande systemen. Maar wat als de burger niet uit de armoede komt door weeffouten in het systeem?
11:10

Koffie- theepauze & informatiemarkt

11:40 Deelsessies

Deelsessieronde 1

Meer informatie over de verschillende sessies vindt u in het deelsessieoverzicht.
Tijdens het aanmelden kunt u uw voorkeur aan ons doorgeven.
12:40

Lunchpauze

14:00 Janine Janssen

Roze olifanten, paarse krokodillen en de kunst van samen werken

Prof. dr. Janine Janssen, Bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie, Lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool en Hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nationale Politie

Geen mens is tegen samenwerken. Sterker nog, we zouden het zelfs meer moeten doen, vooral bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Nu zijn mensen sociale dieren, dat samenwerken zou gezien onze aard dus mogelijk moeten zijn. Maar hoe voorkomen we dat we onnodig bureaucratie creëren en in de wereld van roze olifanten en paarse krokodillen verzanden?
14:30 Eefke Custers

Multiperspectiviteit & de Top-3 plannen

Drs. Eefke Custers, Hoofd Opleiding bij Stichting Civil Care

We willen niet dat slechts één perspectief leidend is en ook niet verzanden in gesprekken die niet leiden tot een concrete volgende stap in het proces. Hoe doen we ieder perspectief recht en kunnen we toch effectief zijn bij het doorbreken van de cirkel van geweld? De processtappen van de Visie* & de TOP-3 plannen geven richting en structuur aan dit proces van samenwerking. Door de verschillende perspectieven te verbinden komen we eerst tot een gezamenlijk gedragen plan en dan pas tot de uitvoering van dit gezamenlijke plan vanuit een gecoördineerd proces met de focus op veiligheid. In deze samenwerking met alle leden van het huishouden, hun netwerk en de betrokken professionals wordt ieders ervaring, informatie en kennis samengebracht en benut. Eefke Custers geeft jullie een kijkje in dit proces.
*  Visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid; L. Vogtländer & S. van Arum (2016)
15:00

Koffie- theepauze & informatiemarkt

15:30 Deelsessies

Deelsessieronde 2

Meer informatie over de verschillende sessies vindt u in het deelsessieoverzicht.
Tijdens het aanmelden kunt u uw voorkeur aan ons doorgeven.
16:30

Nazit, informatiemarkt & borrel