Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

Accreditatie

Puntentoekenning

Voor dit congres is accreditatie goedgekeurd door:

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)

Categorie Accreditatiepunten
NVRG - Nascholingscursus 5

NIP-Eerstelijnspsychologie NIP

Categorie Accreditatiepunten
ELP herregistratie 6

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 5
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 1
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialisten 5

Registerplein

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GHO 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker 5

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Het 6e Jaarcongres Huiselijk geweld (SKJ204840) is goedgekeurd door de accreditatiecommissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie informeel leren - conferentie. Deelname levert 5,00 punten.

Note: SKJ vereist voor accreditatie volledige deelname. Voor een certificaat met SKJ registratie geldt dat u niet vroegtijdig kunt vertrekken, u kunt pas na 17:00 uur de presentielijst tekenen.

 


Aangevraagd

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij onderstaande verenigingen, zodra een accreditatie aanvraag gekeurd is dan vermelden wij dat hier op deze website:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​
  • Registerplein
  • SKJ

​Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

 

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:30 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.