Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Online

Accreditatie

Puntentoekenning 

Van de aangevraagde accreditaties zijn de volgende reeds goedgekeurd:

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 

 

Categorie Accreditatiepunten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ) 5
 

 

Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Categorie Accreditatiepunten
K&J/OG herregistratie 4
K&J/OG opleiding - behandeling 1
K&J/OG opleiding - diagnostiek 0,5
K&J/OG opleiding - overige taken 0,5
 

In aanvraag

Accreditaties via PE-online zijn geregistreerd met ID-nummer 414021. Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) (reeds goedgekeurd)
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en gezinstherapie (NVRG)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​ (reeds goedgekeurd)
  • SKJ, bij SKJ wordt accreditatie niet separaat aangevraagd. Het congres wordt als scholing door SKJ erkend met goedkeuring van accreditatie bij NIP/NVO.

Deze aanvragen zijn momenteel in behandeling, indien er meer informatie is over goedkeuring en puntentoekenning dan vermelden wij dat hier op deze website.

​Advocaten kunnen op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid en meer in het bijzonder artikel 4 van de Regeling vakbekwaamheid van de NOvA zelf beoordelen of het onderwijs hun vakbekwaamheid ten goede is gekomen, het congres aan de voorwaarden uit de Regeling vakbekwaamheid heeft voldaan en daarmee opleidingspunten kan opleveren. Na afloop van het congres wordt, indien gewenst, op verzoek een bewijs van deelname toegestuurd.

Accreditatie voor dit congres wordt aangevraagd bij een selectie van verenigingen. Heeft u een specifiek verzoek? Laat het ons weten via office@logacom.nl.

Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). 

Presentie bij online deelname
Voor online deelnemers is het zetten van een handtekening voor presentie (zoals bij een fysiek congres) niet mogelijk. Daarom wordt er voor online deelnemers een accreditatietoets gemaakt om te controleren of de lezingen gevolgd zijn. Deelnemers ontvangen na afloop van het congres een e-mail met link naar evaluatie en handouts, daarbij zit ook de link naar de accreditatietoets. NB deze accreditatietoets dient met tenminste 70% positief resultaat behaald te worden.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u een e-mail sturen naar office@logacom.nl.