Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


16 juni 2022 | 't Spant, Bussum

Voorstel voor congresbijdrage

Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van partnergeweld en kindermishandeling zorgt door decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken in het sociale domein. 

Heeft u een nieuw, werkzaam initiatief, een methode of interventie die helpt bij signalering of aanpak van huiselijk geweld? Vindt u het leuk om kennis over te brengen en te delen met andere professionals? Schrijf dan een voorstel voor een bijdrage op het Jaarcongres Huiselijk geweld en draag bij aan professionalisering!

De 9e editie van het congres is op een nieuwe locatie, namelijk het Spant in Bussum. Het congres vindt plaats op dinsdag 8 maart 2022 richt zich op professionals die werkzaam zijn in/bij:

  • Gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra 

Wilt u een bijdrage leveren?
Vul dan onderstaand formulier in en zorg dat uw voorstel de volgende elementen bevat:

  • Titel van de deelsessie
  • Spreker(s): met naam, functieomschrijving en werksetting (titulatuur indien van toepassing)
  • Werkvorm: type sessie dat u wilt verzorgen: Lezing/Presentatie (kennisoverdracht), Interactief overleg (rollenspel) of Casus-behandeling/Best-practice 
  • Inhoudsomschrijving (in +/- 10 zinnen)
  • Leerdoelen met toelichting op de kennis of ervaring u wilt overbrengen en waarom u dit (nieuwe) initiatief wilt presenteren, of waarom u de methode of werkwijze hanteert.
  • Doelgroep van deelsessie

Met het verzorgen van een bijdrage is de verwachting dat u vertelt over uw eigen ervaring, methodiek, project en kennis, eventueel begeleid met bijvoorbeeld met een PowerPoint. Plenaire casusbehandeling en interactiviteit middels bijvoorbeeld mentimeter worden gewaardeerd wanneer dat passend is. Een plenaire bijdrage heeft een duur van ongeveerd 45 minuten. Afhankelijk van verdere programmaontwikkeling is er ook ruimte voor subplenaire bijdragen met een meer interacteif karakter. Een voorstel kunt via onderstaand formulier indienen.
De programmacommissie beoordeelt de voorstellen en zal daarmee een gevarieerd en evenwichtig programma samenstellen. Er wordt contact opgenomen met de geselecteerden voor overleg met betrekking tot de uitvoering. De verwachting is dat de selectie en verwerking van programmaonderdelen begin juni afgerond zijn. 

Bij voorbaat dank voor uw congresvoorstel en bereidheid om als spreker aan het congres deel te nemen!

Voorwaarden & financiële regeling
Voor het verzorgen van een deelsessie is een vergoeding van €300 (incl. BTW en reiskostenvergoeding) beschikbaar. Er worden maximaal 2 inleiders of sprekers per bijdrage toegestaan en er is een mogelijkheid om enkele gasten mee te brengen naar het congres. Wanneer er een tweede spreker bij de bijdrage wordt betrokken en het dus een duosessie betreft, dan ontvangt één spreker de vergoeding. De tweede spreker krijgt, evenals de eerste, gratis toegang tot het congres inclusief deelname. Op diensten van en voor Logacom zijn de algemene voorwaarden van Logacom van kracht, deze zijn te vinden op de website van logacom.

Note:
Bij het indienen van een voorstel is het belangrijk om in acht te nemen dat bij een deelsessie kennisoverdracht centraal staat en niet het promoten van een methodiek of product. Uit eerdere evaluaties van congresdeelnemers is duidelijk naar voren gekomen dat deelnemers waarde hechten aan de inhoud van deelsessies, terwijl de verkoop van een product of een reclamepraatje voor een methodiek of dienst snel herkend en niet gewaardeerd wordt. Dit laatste kan voor deelnemers wel zeer waardevol zijn, maar past beter op de informatiemarkt die wij tijdens het congres organiseren. Mocht  u hier interesse in hebben dan kunt u een e-mail sturen aan Philippine Herkes, philippine@mailswp.com.  

Vragen & opmerkingen
Natuurlijk kunt u voor vragen en opmerkingen terecht bij de congresorganisatie. 

Programma-ontwikkeling
Kirsten Knobbe, Logacom BV
k.knobbe@logacom.nl   

Congressecretariaat
Logacom BV
Postbus 12010
1100 AA  Amsterdam-Zuidoost
T. 020-3203364
F. 020-3308040
E. office@logacom.nl
Websites: www.huiselijkgeweldcongres.nl & www.Logacom.nl 


inschrijfformulier

Naam:
Gender: Vrouw
Man
Organisatie:
Adres:
Postcode:
Plaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Titel van de bijdrage:
Spreker(s), naam met functieomschrijving en werksetting (indien van toepassing ook titulatuur)
Werkvorm:
Inhoudsomschrijving:
Leerdoelen:
Doelgroep toehoorders (voor welke professionals is de deelsessie interessant)