Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


24 november 2022 | De Reehorst Ede

1. TOP-3 plannen casusoverleg intieme terreur

Zonder samenwerking van professionals kan er niet tegen intieme terreur beschermd worden en kan het niet gestopt worden. De TOP-3 methodiek helpt professionals en cliënten om in een casusoverleg tot gedragen plannen te komen. De TOP-3 methodiek is een overkoepelend gespreks-, denk- en beslismodel waarin ieders expertise (van cliënten en professionals) een bijdrage levert in de unieke route van alle betrokken cliënten naar veiligheid en kwaliteit van leven. De TOP-3 plannen vormen zo een ‘netwerkinstrument voor samenwerking’.


Ook bij intieme terreur staan in de TOP-3 methodiek om te beginnen de feiten centraal: wie doet wat precies tegen wie in welke situatie met welk effect. Zonder die kennis van de feiten kunnen er geen goede veiligheidsplannen gemaakt worden en daarom later in het proces ook geen goede hulpverlenings- en herstelplannen
In deze deelsessie wordt toegelicht hoe professionals elkaar hierbij kunnen steunen om niet te verdwalen in het ‘moeras’ van de intieme terreur en zo te voorkomen dat ze alleen komen te staan.

Door: Eefke Custers en Mariëlla Taal (civil care)