Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


24 november 2022 | De Reehorst Ede

Rode vlaggen: signalen van intieme terreur

Welke rode vlaggen kunnen – ook bij intieme terreur – duiden op escalatie van geweld of zelfs een fatale afloop?

 
• Stalking
• Bedreiging met de dood (richting slachtoffer of de kinderen of dreiging zelfdoding)
• Wapenbezit of gebruik van wapens
• Recent gewelddadig gedrag
• Geweld tijdens zwangerschap
• Gedwongen seks
• Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt
• Poging verwurging, verstikking of verdrinking
• Extreme angst bij het slachtoffer dat haar leven of dat van de kinderen in gevaar is
• Slachtoffer durft niet te spreken in de buurt van de partner en/of toont angst voor de partner
• Toenemende escalatie van ernst en/of frequentie van geweld


Vanuit meerdere onderzoeken wordt bevestigd: het motief voor de partnerdoding blijkt veelal angst om door het slachtoffer verlaten te worden, gevolgd door het beschouwen van het slachtoffer als ‘eigendom’.
Deze rode vlaggen zijn vooral belangrijk om te herkennen in combinatie met bijkomende factoren:
persoonlijkheidsproblematiek, bezits- drang en controledrift, jaloezie als uiting van bezitsdrang, middelengebruik (drank en drugs) en stressfactoren zoals: werkloosheid / financiële stress/ psychologische stress.