Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


23 november 2023 | De Reehorst Ede

2. Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) bij Intieme terreur

De Multidisciplinaire Aanpak (MDA++ ) voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiƫle specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.

 

Het MDA++ Friesland als ‘het hekwerk’ om de ouders, hulpverlening en jeugdbeschermers heen bij complexe scheidingen en geweld in afhankelijkheid, w.o. intiem terreur. Wanneer al vele interventies zijn ingezet, mensen worden uitgespeeld en hulpverleners geen hulp meer kunnen verlenen maar – letterlijk – in het beklaagden bankje komen te zitten. Hoe ga je dan het belang van het kind centraal zetten (participatie/visie van kinderen), veiligheid organiseren, ouders hun eigen ingezette wapens leren inzien, hebben we realistische verwachtingen bij individuele hulp aan ouders etc.? Binnen het MDA++ zijn we sensitief voor de dynamiek van geweld in afhankelijkheid, waaronder intiem terreur. We werken vanuit zowel de trauma-, forensische-, verslavings- en medische perspectieven, in directe samenwerking met de keten van bescherming en strafafdoening. We staan voor zo maximaal mogelijke uitwisseling van gegevens. Onze aanpak is gestoeld op en gestaafd vanuit wetenschappelijke onderzoeksbevindingen. Laten we elkaar ontmoeten en samen verder leren om onze aanpak bij geweld en onveiligheid in gezinnen te verbeteren.

Door: Maarten van der Gronde, Gezondheidszorgpsycholoog (in opleiding tot specialist) en teamleider van FIER
Rolien Tolsma, Hoofd Staf en Coördinator MDA++ Friesland, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid