Contact|

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 november 2024 | De Reehorst Ede

Intieme terreur

Intieme terreur (dwingende controle) is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van psychisch partnergeweld. Het geweld gaat gewoonlijk door ook na de (uiteindelijke) scheiding in de vorm van bijvoorbeeld stalking en bedreigingen. Maar ook wordt het rechtssysteem gebruikt om de andere ouder in een kwaad daglicht te stellen, door leugens en intimidatie en het manipuleren van professionals. De dwingende controle wordt vaak ook rechtstreeks ingezet naar de kinderen, zoals (bijvoorbeeld) het zonder tegenspraak moeten aanvaarden van een andere geloofsrichting en het openlijk moeten afzweren van andere richtingen. Vaak is er sprake van een subtiel proces van manipulatie waar moeilijk de vinger op te leggen is door 1 professional of 1 organisatie.


Intieme terreur

 

Bemiddeling in de vorm van mediatie of gezamenlijk ouderbegeleiding is sterk gecontra-indiceerd omdat het de controlerende ouder bevoordeelt en de meewerkende ouders verder verzwakt.

Toch is een vorm van bemiddeling (mediatie, ouderprogramma’s) tussen ouders in Nederland de meest vaak ingezette interventie. Deze gezinnen doorlopen vele interventies achter elkaar of zelfs opnieuw en keren steeds weer terug in de rechtbank. Organisaties en instellingen dragen zo ongewild bij aan het schadelijke patroon van meer van hetzelfde geweld. 

Vroege herkenning van de dynamiek van dwingende controle is daarom uiterst belangrijk om verder schade en herhaling van zetten te voorkomen.

Dit congres zoomt in op de dynamiek van intieme terreur en de gevolgen daarvan op de veiligheid in de relaties. Er worden ook concrete handvatten gegeven hoe er op uitvoerend niveau mee om te gaan. Organisaties en instellingen wordt een spiegel voorgehouden. Zij zullen hun uitvoerende werkers in staat moeten stellen vroeg in het proces samen te werken bij intieme terreur om te voorkomen dat de professional alleen komt te staan en gedemotiveerd raakt.