Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


24 november 2022 | De Reehorst Ede

Dwingende controle, machtsongelijkheid en ouderverstoting

Intieme controle tussen twee partners is een van de factoren die kan leiden tot machtsongelijkheid tussen ouders. Een gevolg hiervan kan zijn dat de ene ouder veel meer invloed heeft op de opvoeding van het kind, dan de andere ouder.


Een ouder wordt dan buitengesloten van de opvoeding en de ontwikkeling van het kind en de andere ouder krijgt onevenredig veel invloed op de ontwikkeling van de kind. En al overkomt dit vaders vaker dan moeders, de gevolgen zijn in beide gevallen zo groot voor elk kind dat we spreken van een verstoring van de ontwikkeling en kindermishandeling. 

Het gehele ecosysteem rondom elk kind kan meehelpen aan het voorkomen van ouderverstoting/contactverlies. 

Onze definitie van ouderverstotingsproblematiek:
"Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een relatie had, wil verbreken, onder invloed van de omgeving. Vaak na een scheiding. Het kind raakt in een loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de ene en vóór de andere ouder".
Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg. 

Door: Erna Janssen