Contact|

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 november 2024 | De Reehorst Ede

8. Is Huiselijk Geweld een gevolg van stress over schulden of zijn Huiselijk Geweld en Schuldenproblematiek één en dezelfde kant van de medaille?

“Ik los het zelf wel op”, “mijn gehele netwerk heeft mij in de steek gelaten, ze weten het nu wel”, “het begon met kleine stappen, maar liep steeds meer uit de hand”, “ik zag eigenlijk niet meer helder dat dit leven zo, op deze manier, niet normaal is”. Van wie zijn deze uitspraken?


Ik kan je vertellen: dit zijn uitspraken van mensen die leven met de stress van schulden. Maar óók van mensen die leven in de onveiligheid van Huiselijk Geweld. Schuldenproblematiek is intergenerationeel, duurt wel 20 jaar voordat iemand om hulp vraagt en áls iemand om hulp vraagt zijn de problemen al volledig uit de hand gelopen. Hoe herkenbaar!

In de uitvoering van de aanpak Huiselijk Geweld wordt gelukkig steeds vaker goed samengewerkt met financiële dienstverlening. De stress van schulden wordt herkend als een risicofactor om ‘aan te pakken’ om geweld te stoppen. Maar is het zo simpel? In onderzoeken naar de achtergrond of beleid voor de aanpak van schuldenproblematiek en Huiselijk Geweld zit veel overlap, zonder dat we het door hebben.

Leerdoelen
In deze deelsessie leer je meer over de complexe wereld van schuldhulpverlening, welke lessen daar geleerd zijn over een effectieve benadering en welke overeenkomsten ik zie met de aanpak Huiselijk Geweld.

 

Drs. Ir. Mariet Lohman, projectleider en manager op het gebied van de aanpak Huiselijk Geweld en Schuldenproblematiek. Voorheen werkzaam in Vrouwenopvang, Steunpunt Huiselijk Geweld, Veilig Thuis en in projecten om straf en zorg te verbinden. Sinds 2018 werkzaam in meerdere projecten in de schulddienstverlening door gemeenten.

Dr. C. Akkermans, senior onderzoeker Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Leiden, op het gebied van armoede- en schulden aanpak.