Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


24 november 2022 | De Reehorst Ede

7. Het hele verhaal is soms nodig: vragen aan (en over) een pleger van seksueel misbruik

Miranda, ervaringsdeskundige.
Sander van Arum, psychotherapeut, systeemtherapeut en expert, Stichting Civil Care.


Hoe kan de kennis over de motieven van plegers de cliƫnten en traumabehandelaars inzicht geven.
Deze sessie vindt alleen plaats in ronde 2.

Werkvorm:  casus-behandeling/best-practice  
Leerdoelen: Hoe kennis over motieven van plegers cliënten en traumabehandelaars kan ondersteunen  
Doelgroep:Iedereen (ervaringsdeskundigen, omstanders en professionals) die betrokken is of zich voelt bij het thema seksueel misbruik in huiselijke kring
Leeftijdscategorie:

In de film ‘Niks aan de hand’ heeft Miranda een gesprek met degene die haar als kind jarenlang seksueel misbruikte. Ze heeft vragen die alleen hij kan beantwoorden. Dit gesprek hielp Miranda het verhaal zo compleet mogelijk te maken. Het meedenken over de motieven van de pleger en duiding geven aan het gereconstrueerde verhaal door Sander (ervaring als plegerbehandelaar) gaf inzicht. Miranda gebruikte dit om meer greep te krijgen op de gevolgen die het misbruik heeft gehad voor haar ontwikkeling, Dat biedt een kans op leuker leven. In de workshop gaan Miranda en Sander in gesprek met de deelnemers over hoe kennis over motieven van plegers cliënten en traumabehandelaars kan ondersteunen.

Deelnemers aan deze workshop ontvangen vooraf een link naar online de video ‘Niks aan de hand’ en moeten deze gezien hebben. 

 

Niks aan de hand

De film 'Niks aan de hand' kunt u bekijken via deze link

Ga naar de website www.niksaandehand.com. Hier vindt u een aantal korte interviews met experts die reflecteren op de film en helpende inzichten geven.