Contact|

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 november 2024 | De Reehorst Ede

4. Werken in een integraal behandelteam bij kindermishandeling; samen leren, lijden en leunen

Stoppen van huiselijk geweld kun je niet als hulpverlener alleen. Je hebt vrijwel altijd verschillende specialismes nodig om het geweld duurzaam te stoppen; jeugd en volwassen ggz, dader en slachtofferhulp. In deze deelsessie bespreken we én ervaar je als deelnemer de valkuilen en pluspunten bij integraal samenwerken, en het belang van bij elkaar brengen van meerdere gezinsperspectieven.


Daarnaast wordt stil gestaan bij de samenwerkingsdilemma’s rondom (on)veiligheid; wie is waar voor verantwoordelijk, wanneer doe je wat, en niet te vergeten, hoe zorg je voor elkaar? Hester Mobach werkt al ruim 5 jaar in een behandelteam waarin een maatschappelijk werker van de  vrouwenopvang, een speltherapeut en behandelaren uit de reguliere (jeugd) ggz en forensische ggz samen gezinnen behandelen waar sprake is van kindermishandeling. Zij put in deze deelsessie uit haar ervaringen en deelt de inzichten die zij en haar medeteamleden hebben opgedaan.

Leerdoelen

  • De valkuilen en pluspunten bij integraal samenwerken;

  • Opbrengst van bij elkaar brengen van meerdere gezinsperspectieven;

  • Volgordelijkheid bij hulpverlening bij gezinnen waar huiselijk geweld speelt;

  • Tips over hoe je zorgt voor elkaar.

 

Hester Mobach, programmamanager en behandelaar partnergeweld en kindermishandeling bij de Waag (forensische ggz)
Caroline Poleij, klinisch psycholoog/cognitief gedragstherapeut supervisor/orthopedagoog