Contact|

11e Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 november 2024 | De Reehorst Ede

2. Samen op in acuut: eerder en effectiever

Acuut onveilig? Dan directe samenwerking tussen politie en Veilig Thuis!


Door meteen de samenwerking op te zoeken en informatie te delen, kunnen beide organisaties betere veiligheidsinschattingen doen, passender interventies inzetten en veiligheids- en beschermingsmaatregelen nemen dan zonder deze vroegtijdige samenwerking, waardoor een echte 1+1=3  ontstaat. Maar hoe organiseer je die samenwerking nou effectief? En wat is de meerwaarde hiervan voor directbetrokkenen?

 

Nina Hille Ris Lambers, manager Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek
Bert van den Tweel, operationeel expert wijk Nationale Politie