Contact|
8 maart 2022 | 't Spant, Bussum
Vooraankondiging: Huiselijk geweldcongres in maart 2022Gaat dit congres met name in op seksueel geweld, zal de maart 2022 editie de focus gaan leggen op partnergeweld en kindermishandeling.

Het gaat in Nederland gelukkig de goede kant op met het coronavirus. Dit betekent dat wij ook weer fysieke bijeenkomsten kunnen organiseren, waar u als deelnemer face to face kunt kennismaken met andere professionals. Voor dit congres is de locatie Reehorst in Ede. In samenwerking met de locatie verzorgen wij uiteraard een gevarieerde lunch en wordt er een informatiemarkt ingericht waar u kennis kunt opdoen van nieuwe nieuwe producten, methoden en diensten.

Blijft u liever thuis of in uw eigen praktijk? Dan is ook online deelname via livestream weer mogelijk. U neemt dan deel vanachter uw eigen pc, laptop of tablet. Live vragen stellen aan de spreker op het podium kan dan via chat met de moderator van Logacom.

Bij inschrijving kunt u uw keuze voor deelname op locatie of online livestream opgeven.

Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio.

 

Voor het congres zal tenminste accreditatie aangevraagd worden bij:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Registerplein
  • SKJ

Heeft u een speciaal verzoek voor wat betreft accreditatie? Neem dan contact met ons! Mail ons jouw verzoek naar: office@logacom.nl
Seksueel misbruik thuis

Gefaseerd systeemgericht samenwerken voor veiligheid


De meerderheid van plegers van seksueel misbruik is een bekende van het kind, thuis of daar dicht bij. Dat maakt het moeilijk voor een kind om ermee naar buiten te komen. De (vertrouwens)relatie die het kind met de pleger heeft, maakt de dynamiek van seksueel misbruik extra ingewikkeld. De andere gezinsleden weten er soms van, maar vaak ook niet. Alle gezinsleden hebben wel met de gevolgen van het misbruik te maken. Het doorbreken van het geheim van het misbruik leidt tot een crisis in het gezin en de familie en daarmee ook tot contact met meerdere hulpverleners en instanties. Die inzet van professionals leidt vaak tot nog meer verwarring en een casusoverleg kan dan overzicht en structuur brengen.

Op dit congres staat centraal hoe je in een casusoverleg met behulp van de TOP-3 methodiek tot -door alle betrokkenen gedragen- concrete plannen kan komen. Systeemgerichte plannen die de veiligheid van ieder gezinslid duurzaam maken. Dat doen we op deze dag door er over te vertellen maar ook door met een rollenspel op het podium te laten zien hoe de TOP-3 methodiek bij een casusoverleg wordt ingezet.

Voor wie?

Doelgroep


Professionals in de gemeente en in de wijk
Leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, buurtbemiddeling, huisartsen, GGD, kinderopvang en onderwijs.

Justitiële domein
Politie, Officieren/Openbaar Minsterie, Rechters, Veilig Thuis, veiligheidshuizen, reclassering.

Hulpverlening in brede zin
Jeugdzorg, maatschappelijke opvang, verloskundigen, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ & medische centra.