Contact|
23 november 2023 | De Reehorst Ede
IntroductieGeweld, verwaarlozing en misbruik in afhankelijkheidsrelaties zijn lastig de wereld uit te helpen - het is en blijft één van de grootste problemen in Nederland. Jaarlijks zijn er zo’n 1.200.000 volwassenen (ook ouderen) en 119.000 kinderen slachtoffer van. Intieme terreur of dwingende controle treft tenminste zo'n 700.000 volwassenen, maar is veel omvangrijker. Toch is er (een sprankje) hoop. Nog nooit eerder is er zoveel aandacht voor geweest in campagnes en media. Ervaringsdeskundigen laten hun stem horen om de bewustwording bij de omgeving te vergroten. Schandalen laten zien dat misbruik wijdverbreid is. Landelijke programma’s zoals Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) sturen op meer gerichte samenwerking van professionals volgens de Visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid.

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • SKJ, accreditatiepunten worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO

Heeft u een speciaal verzoek voor wat betreft accreditatie? Neem dan contact met ons op! Mail ons uw verzoek naar: office@logacom.nl

Voor wie?

Doelgroep


Professionals in de gemeente en in de wijk
Leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, gemeentelijke beleidsambtenaren, buurtbemiddeling, huisartsen, GGD, kinderopvang en onderwijs.

Justitiële domein
Politie, Officieren/Openbaar Ministerie, (familierecht-)advocaten, Rechters, Veilig Thuis, veiligheidshuizen, reclassering.

Hulpverlening in brede zin
Jeugdzorg, jeugdbeschermers, maatschappelijke opvang, verloskundigen, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ & medische centra.