Contact|
24 november 2022 | De Reehorst Ede
IntroductieGeweld, verwaarlozing en misbruik in afhankelijkheidsrelaties zijn lastig de wereld uit te helpen - het is en blijft één van de grootste problemen in Nederland. Jaarlijks zijn er zo’n 1.200.000 volwassenen (ook ouderen) en 119.000 kinderen slachtoffer van. Intieme terreur of dwingende controle treft tenminste zo'n 700.000 volwassenen, maar is veel omvangrijker. Toch is er (een sprankje) hoop. Nog nooit eerder is er zoveel aandacht voor geweest in campagnes en media. Ervaringsdeskundigen laten hun stem horen om de bewustwording bij de omgeving te vergroten. Schandalen laten zien dat misbruik wijdverbreid is. Landelijke programma’s zoals Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) sturen op meer gerichte samenwerking van professionals volgens de Visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid.

Intieme terreurIntieme terreur (dwingende controle) is een verraderlijke en gevaarlijke vorm van psychisch partnergeweld. Het geweld gaat gewoonlijk door ook na de (uiteindelijke) scheiding in de vorm van bijvoorbeeld stalking en bedreigingen. Maar ook wordt het rechtssysteem gebruikt om de andere ouder in een kwaad daglicht te stellen, door leugens en intimidatie en het manipuleren van professionals. De dwingende controle wordt vaak ook rechtstreeks ingezet naar de kinderen, zoals (bijvoorbeeld) het zonder tegenspraak moeten aanvaarden van een andere geloofsrichting en het openlijk moeten afzweren van andere richtingen. Vaak is er sprake van een subtiel proces van manipulatie waar moeilijk de vinger op te leggen is door 1 professional of 1 organisatie.

Achter de voordeur

the timekeeper


Vakblad SoziO besteedt ook volop aandacht aan huiselijk geweld. Op hun website staat de video "The Timekeeper" van Roz Davidson die heel duidelijk een voorbeeld laat zien van wat intieme terreur betekent.

Bekijk de video hier.

10e Jaarcongres Huiselijk Geweld 2023

De datum van het 10e Jaarcongres Huiselijk Geweld is nu al bekend! Dit congres vindt plaats op 23 november 2023 in De Reehorst in Ede. Schrijf u hier alvast in met € 30,- Early Bird korting!

Factsheet : signalen van intieme terreurIntieme terreur wordt vaak niet herkend. Doel van deze factsheet is om aan een breed publiek van professionals in domein van zorg, veiligheid, maar ook bijvoorbeeld onderwijs en sportvereniging toe te lichten wat intieme terreur is.

Gratis SoziO!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad SoziO, met als thema Sociale veerkracht.

 

Voor het congres is accreditatie goedgekeurd door:

  • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
  • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
  • Registerplein

Verder is accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • SKJ, accreditatiepunten worden verkregen met goedkeuring van NIP/NVO

Heeft u een speciaal verzoek voor wat betreft accreditatie? Neem dan contact met ons op! Mail ons uw verzoek naar: office@logacom.nl

Voor wie?

Doelgroep


Professionals in de gemeente en in de wijk
Leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, gemeentelijke beleidsambtenaren, buurtbemiddeling, huisartsen, GGD, kinderopvang en onderwijs.

Justitiële domein
Politie, Officieren/Openbaar Ministerie, (familierecht-)advocaten, Rechters, Veilig Thuis, veiligheidshuizen, reclassering.

Hulpverlening in brede zin
Jeugdzorg, jeugdbeschermers, maatschappelijke opvang, verloskundigen, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ & medische centra.