De deel-de-kennissessies:

1. It is easier to build  strong children than to repair broken men 
Infant Mental Health / kwetsbare gezinnen / onzichtbare kinderen

Nelleke van der Boon, klinisch psycholoog, psychotraumaspecialist en IMH-deskundige, projectleider Onzichtbare kinderen in Rotterdam 
Nikki van der Kloet, basis psycholoog , allround hulpverlener ambulant team Rotterdam

We zijn er vaak te laat bij. Hulpverlening aan kinderen start vaak als er (gedrags)problemen zijn. Dan kan er al jaren sprake zijn van scheefgroei of stagnatie in de ontwikkeling. Zeker als er sprake is (geweest) van huiselijk geweld. Als het gaat om hulp aan (jonge) kinderen moet de focus verschuiven van hulp bij problemen bij een individueel kind naar ondersteuning van het gehele gezin in context. Zo kan gewerkt worden aan een veilige basis van het kind, in een veilige relatie met zijn ouders. Een stevige en veilige relatie met de ouder is een goed tegengif voor stagnatie en scheefgroei in de ontwikkeling. Ook daar waar geweld binnen de muren van het huis geweld heeft plaatsgevonden.

2. Vernieuwende en veelbelovende concepten in de zorg
Lian Smits, Bestuurder, Kompaan en De Bocht
Linda Terpstra, voorzitter Raad van Bestuur, Fier.

Laat je inspireren door enkele vernieuwende zorgconcepten die veelbelovend zijn. Daarbij is aandacht voor preventie: het vergroten en eerder inzetten van deskundigheid in de ontwikkeling van betrokkenen bij geweld. Ook komt het belang van participatie aan bod: leren, werken en meedoen.

3. 10 Jaar hulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen uit eerculturen: lessons learned
Jannie Fritsma, Systeemtherapeut en casemanager, Familiesteunpunt en Zahir
Janine Janssen, Hoofd onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) van de nationale politie en lector Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties aan Avans hogeschool
Achille van Hees, teamleider, Zahir

Tien jaar geleden hadden we geen idee dat meisjes en jonge vrouwen uit eerculturen óók te maken hadden met eer gerelateerd geweld. We kenden de eermoorden op getrouwde vrouwen. Wat deden we toen, wat doen we nu? Wat zijn de huidige uitdagingen? De lessen uit tien jaar hulpverlening aan deze vrouwen leveren praktische tips op voor alle professionals.
De politie kan de aanpak van geweld uit naam van eer niet alleen aan. In de veiligheidszorg hebben we elkaar hard nodig. Een belangrijke partner voor de politie is de opvang. Waarom hecht de politie zoveel waarde aan samenwerking met de opvang? Waar gaat het goed en waar liggen knelpunten in de samenwerking?

4. Onzichtbaar én in contact!
De kracht van anonieme online hulpverlening
Johannes Dijkstra, teamleider, Fier, chatmetfier.nl
Gerda de Groot, staf, projectleider, Fier

Chatmetfier.nl heeft ruim 10.000 online contacten per jaar. Wie komen er en waarom anoniem en online? In deze workshop krijg je:

  • gelegenheid om ter plekke te ervaren hoe de chatapplicatie chatmetfier.nl werkt en zie je wat de mogelijkheden zijn;
  • inzicht in de mogelijkheden van online en blended hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties;
  • een inkijk in de geboden interventies gericht op veiligheid, psychoeducatie en stabilisatie.

De workshop is informerend en interactief, via uw telefoon kunt u inloggen in de applicatie.

5. Verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap
Shirin Musa, Directeur, Femmes for Freedom en een ervaringsdeskundige

Femmes for Freedom zet zich in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap bij Nederlandse meisjes en vrouwen. Want ook in Nederland worden meisjes en vrouwen gedwongen te trouwen of getrouwd te blijven. Femmes for Freedom bestaat inmiddels 5 jaar en oefent invloed uit op juridisch, maatschappelijk, cultureel en politiek vlak. Tijdens deze workshop zal Shirin Musa dieper ingaan op de problematiek rondom verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap. Je ontdekt de signalen die op deze verborgen problematiek kunnen duiden.

 

6. Kruip in de huid van een familieondersteuner
Sarah, Manager, Familiesteunpunt Radicalisering
Monique, Casemanager, Familiesteunpunt Radicalisering

In deze workshop wordt aan de hand van een casus duidelijk wat de werkzaamheden van het Familiesteunpunt Radicalisering zijn en hoor je alles over de systeemgerichte aanpak waardoor moeilijk bespreekbare zaken op tafel kunnen komen.
Stel je werkt bij het Familiesteunpunt Radicalisering en krijgt van een gemeente informatie over een jongere die mogelijk radicaliseert en de vraag om advies. Welke informatie heb je nodig om een goed beeld van de situatie te krijgen? Als casemanager van het Familiesteunpunt ga je de familie in om de familie te ondersteunen. Welke vragen stel je tijdens de intake, welke hulpvragen heeft deze familie, wie betrek je daarbij, welke antwoorden geef je op vragen van de familie en hoe zorg je dat deze familie de situatie aankan en een rol kan spelen in het voorkomen van verdere radicalisering van betrokkene? Door in de huid te kruipen van de familieondersteuner krijg je een goed beeld van de aanpak en methodiek van het Familiesteunpunt, die waardevol is voor je eigen werk.

7. Eén van de risicofactoren voor geweld: stress door armoede en schulden
Pieter Hilhorst, Medeoprichter Goede Gieren Coöperatie
Ferdi Bekken MSc, Onderzoeker, Fier  

Bij veel meiden, (jonge) vrouwen en gezinnen die te maken krijgen met de geweldshulpverlening spelen financiële problemen. Die financiële problemen zijn vaak verweven met trauma’s, het geweld dat zij hebben meegemaakt en het toekomstperspectief. Omdat recent onderzoek heeft aangetoond dat financiële problemen grote impact hebben op weerbaarheid en leerbaarheid van cliënten, is het belangrijk voor de hulpverlening om hiermee aan de slag te gaan. Als de basis niet op orde is, is er weinig ruimte voor verbetering. Maar, hoe zien die financiële problemen van de meiden, (jonge) vrouwen en gezinnen er uit? En hoe werk je als professionals samen met cliënten die financiële stress hebben? Tijdens deze deelsessie krijg je zicht op deze problematiek en leer je hoe je het gesprek hierover kunt aangaan.

8 Oppositioneel gedrag en de repressie voorbij.
Peer van der Helm, hoofd onderzoek cluster SW&TP, Hogeschool Leiden

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat een positief leefklimaat een gunstig effect heeft op de behandeling van jongeren. Een positief en open (leer)- en leefklimaat is een voorwaarde voor de effectiviteit van therapieën en interventies uit de andere niveaus.
Peer van der Helm vertelt over zijn onderzoek hiernaar en aan de hand van casuïstiek vertaalt hij deze strategieën naar de praktijk. 

9. Kansen creëren 
Niki Veeger, landelijke projecten WOMEN Inc., over De Tafel van Één

Tijdens deze workshop maak je kennis met WOMEN Inc. en De Tafel van Eén. De Tafel van Eén is een aanpak die ingezet kan worden door een gemeente of andere organisatie die de kansen van vrouwen wil vergroten. Door mee te doen aan De Tafel van Eén ontdekken vrouwen dat er meer kan dan ze zelf verwachten. In deze interactieve workshop krijg je een voorproefje van de methodiek.

10. Ontschotten van hulpverleners 
Annemarie van Rijn, teamleider Maatschappelijke Participatie
Marina Reijns, Gz-psycholoog, klinisch psycholoog,  psychotherapeut en inhoudelijk directeur, Fier

Bij complexe problematiek wordt steeds meer stil gestaan bij niet alleen het herstel/de behandeling, maar ook factoren die herstel in de weg staan of nog beter: herstel bevorderen.
Een van die factoren is participatie in de samenleving; zoals het deel uit maken van onderwijs, het hebben van werk, het krijgen van een diploma en zinvolle tijdsbesteding.
Fier heeft voor deze maatschappelijke participatie en het herstel bevorderende doel allerlei initiatieven ontwikkeld. Waar zijn we trots op en wat zijn onze valkuilen? Na het deelnemen aan deze deelsessie zal jouw kijk op herstel veranderen!