Contact|
22 november 2018 | Reehorst | Ede
EEN MILJOEN IS BIZAREen miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet.

Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio, met in deze editie speciaal aandacht voor huiselijk geweld!

 

Accreditaties die voor dit congres is zijn aangevraagd zijn:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​
  • SKJ
Voorwaarden en procedure met betrekking tot accreditatie kunt u nalezen op de pagina accreditatie van deze website.
Vandaag in de telegraaf een artikel over het aantal huiselijk geweld incidenten en de impact van huiselijk geweld op kinderen. Huiselijk geweld komt veel vaker voor dan aanvankelijk werd aangenomen en de gevolgen voor kinderen zijn ernstiger dan gedacht. Alarmerende resultaten uit een onderzoek van Verweij-Jonker instituut. Op het Jaarcongres Huiselijk geweld spreekt prof.dr. Majone Steketee van Verwey-Jonker instituut over Intergenerationele overdracht van geweld, meer herover leest u in het programma op deze website.

 

Inbegrepen bij deelname

Deelnemers ontvangen gratis het boek Kiekeboem! van Yaël Meijer (Uitgeverij SWP)  t.w.v. €22.90. Kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren je kunt letten om vroegtijdig te signaleren. En hoe je ouders direct goede en passende ondersteuning kunt bieden, zodat het veiliger wordt. Waar let je op en hoe doe je dat als professional?


Doelgroep

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor: Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs. Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering. Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ, medische centra.