Een miljoen is bizar

Een miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet. 

Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt door de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken bovendien voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op.

Het aantal meldingen neemt ieder jaar toe en het tragische is dat er daarbij sprake is van een hoog percentage hermeldingen: zo'n 40% van het totaal. Hoewel huiselijk geweld de laatste jaren flink in de aandacht is, is er geen sprake van verbetering.

Bekend is dat bij kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld gemiddeld elf (!) risicofactoren aanwezig zijn voor kindermishandeling. Veelal is er naast huiselijk geweld ook sprake van andere vormen van kindermishandeling, zoals verwaarlozing of lichamelijke mishandeling. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.  

 

Twitter mee over het Congres Huiselijk Geweld 2018!
Gebruik #congresHG en #HuiselijkGeweld  @logacom

Early bird korting!

Aanmelden voor dit congres kan heel gemakkelijk online! Doet u dit uiterlijk 17 oktober 2017 dan ontvangt u 10% EARLY BIRD korting!

Klik hier om u direct aan te melden!

Bedoeld voor

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio, met in deze editie speciaal aandacht voor huiselijk geweld!