INTEGRALE AANPAK BIJ ONDERBELICHTE ZAKEN IN DE GEWELDSHULPVERLENING


Het onzichtbare zichtbaar maken

Geweld staat zelden op zichzelf. Dat maakt het voor alle professionals die in hun werk met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken krijgen een - op z’n zachtst gezegd - enorme uitdaging. Je werkt vanuit je eigen vakgebied, kennis en ervaring.  Maar om geweldspatronen echt te kunnen aanpakken, heb je een brede blik nodig. 
Herkennen we bijvoorbeeld de scheefgroei of stagnatie in de ontwikkeling van een peutertje dat opgroeit in een situatie van huiselijk geweld? Zien we de signalen van eer gerelateerd geweld? Herkennen we het gedrag dat een reactie kan zijn op kindermishandeling of huiselijk geweld? Besteden we voldoende aandacht aan het systeem? En weten we in hoeverre armoede en schulden verweven kunnen zijn met trauma’s en geweld?

Als professional doe je er alles aan om je cliënt zo goed mogelijk te helpen; je doet wat binnen je bereik ligt om het geweld te stoppen en hulp te bieden bij de gevolgen. Deze vierde editie van het Jaarcongres Huiselijk Geweld, georganiseerd door Fier en Logacom, heeft als doel om dat bereik te vergroten. Door zaken in de geweldshulpverlening die onderbelicht of vaak onzichtbaar blijven, juist in de spotlights te zetten. Door je op de hoogte te brengen van de laatste maatschappelijke, wetenschappelijke en methodische ontwikkelingen, voorbeelden te geven van integraal werken en je concrete handvatten te bieden om de hulp effectiever te maken. Daarnaast móeten we kansen creëren. We kijken naar hoe je aandacht voor autonomie, weerbaarheid en ambitie kunt inzetten in de strijd tegen onderdrukking, mishandeling en misbruik.

We willen je tijdens dit congres op dinsdag 21 november niet alleen verrijken met kennis, maar je ook inspireren door bevlogen en ervaren sprekers en workshopleiders.  Zo geeft actrice en schrijfster Nazmiye Oral een kijkje in haar jeugd. Ze vertelt op een indringende manier over de steeds zeer spannende botsing tussen twee generaties die uitgaan van volstrekt verschillende waarden.  Bercan Günel is een voorvechter van meer genderdiversiteit in de top van het bedrijfsleven en culturele diversiteit in de samenleving. Zij sprak enkele oud-cliënten van Fier over het belang van autonomie en zelfontplooiing.

Tijdens dit congres is er speciale aandacht voor de problematiek van meisjes en vrouwen uit eerculturen vanwege het 10-jarig  bestaan van EVA en Zahir: twee opvangvoorzieningen voor meisjes die op de vlucht zijn voor aan eer gerelateerd geweld. Laat je verrassen door de lessen uit 10 jaar hulpverlening aan deze meisjes en jonge vrouwen.

 

Twitter mee over het Congres Huiselijk Geweld 2017!
Gebruik #congresHG en #HuiselijkGeweld @fier en  @logacom

 

Bedoeld voor

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio, met in deze editie speciaal aandacht voor huiselijk geweld!

 

Accreditatie

Voor het congres is accreditatie aangevraagd bij:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​
  • SKJ

​Meer informatie zoals voorwaarden en puntentoekenning kunt u nalezen op de pagina accreditatie. Voor vragen en opmerkingen over deze en andere accreditaties kunt u uiteraard contact met ons opnemen via office@logacom.nl of op 020-3203364.