Zien, durven, doen!


Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio, met in deze editie speciaal aandacht voor huiselijk geweld!

 

Een miljoen is bizar

Een miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet. 

Huiselijk geweld is een complex vraagstuk, voor zowel de betrokkenen zelf als de betrokken professional. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt door de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken bovendien voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op.

Het aantal meldingen neemt ieder jaar toe en het tragische is dat er daarbij sprake is van een hoog percentage hermeldingen: zo'n 40% van het totaal. Hoewel huiselijk geweld de laatste jaren flink in de aandacht is, is er geen sprake van verbetering.

Bekend is dat bij kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld gemiddeld elf (!) risicofactoren aanwezig zijn voor kindermishandeling. Veelal is er naast huiselijk geweld ook sprake van andere vormen van kindermishandeling, zoals verwaarlozing of lichamelijke mishandeling. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.  

Twitter mee over het Congres Huiselijk Geweld 2016!
Gebruik #congresHG en #HuiselijkGeweld @fier en  @logacom

 

Thema's en onderwerpen

Zien, durven, doen. Daar draait het om als het gaat om kindermishandeling en seksueel misbruik. Maar hoe doe je dat als professional? Hoe zie je dat er iets mis is - kun je dat überhaupt altijd zien? En als je het gevoel hebt dát er iets mis is – dat alom bekende onderbuikgevoel -, wat doe je dan? Verder kijken en tot het uiterste doorvragen of blijven twijfelen?  

Zowel professionals als ervaringsdeskundigen vertellen tijdens dit congres over de gevolgen van niets doen bij (vermoedens van) kindermishandeling en seksueel geweld. Daarnaast geven ze belangrijke handvatten voor in de praktijk. Over hoe je verwaarlozing herkent, wat je kunt doen als je ziet dat een cliënt zichzelf beschadigt, en op welke manier je het best kunt handelen als je met gezinnen uit eerculturen te maken hebt. Maar ook over informatie vragen aan artsen, samenwerken met ouders, de juiste vragen stellen en omgaan met familiegeheimen. 

Dit congres gaat over handelen en handelingsverlegenheid. Over wel doen en niet doen. Over durven en lef tonen. Over zorgen dat het geweld stopt. En hoe je dat voor elkaar krijgt.

Accreditatie

Voor het congres in 2016 was accreditatie aangevraagd bij:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​
  • SKJ

​Meer informatie zoals voorwaarden en puntentoekenning kunt u nalezen op de pagina accreditatie. Voor vragen en opmerkingen over deze en andere accreditaties kunt u uiteraard contact met ons opnemen via office@logacom.nl of op 020-3203364.

Bedoeld voor

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra