Contact|
21 november 2019 | Reehorst | Ede
EEN MILJOEN IS BIZAREen miljoen mensen in Nederland wordt jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Geweld in de privésfeer – of geweld in afhankelijkheidsrelaties – kent allerlei variaties. Denk aan: partnergeweld, kindermishandeling, kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders, kinderen die hun ouders mishandelen, mantelzorgers wiens zorg ontspoort, jongeren die te maken hebben met beperkte vrijheden om de familie-eer te waarborgen, verkeringsgeweld en grensoverschrijdingen via internet.

Gratis Sozio!

Deelnemers ontvangen bij deelname GRATIS het novembernummer van het vakblad Sozio.

 

Accreditaties die voor dit congres worden aangevraagd zijn:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​
  • SKJ
Voorwaarden en procedure met betrekking tot accreditatie kunt u nalezen op de pagina accreditatie van deze website.
In de telegraaf onlangs een artikel over het aantal huiselijk geweld incidenten en de impact van huiselijk geweld op kinderen. Huiselijk geweld komt veel vaker voor dan aanvankelijk werd aangenomen en de gevolgen voor kinderen zijn ernstiger dan gedacht. Alarmerende resultaten uit een onderzoek van Verweij-Jonker instituut. Op het Jaarcongres Huiselijk geweld heeft prof.dr. Majone Steketee van Verwey-Jonker instituut gesproken over Intergenerationele overdracht van geweld.

Voor wie?

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor: Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs. Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering. Hulpverlening in brede zin: jeugdzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, vaktherapeuten, GGZ, medische centra.

 

Twitter mee over het Congres Huiselijk Geweld!
Gebruik #congresHG en #HuiselijkGeweld  @logacom