Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


22 NOV 2018 | Ede

Inleiding

Huiselijk geweld of kindermishandeling is in Nederland aanweziger dan welk geweld ook. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld en worden 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld door 100.000 à 110.000 verdachten. 
Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote medische, sociale en psychische gevolgen en leiden vaak tot langdurige beschadigingen. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.  

Er is de afgelopen jaren van verschillende kanten hard gewerkt om voor deze problematiek verantwoordelijkheid te nemen, maar we zijn er nog niet in geslaagd om de getallen terug te dringen. De hulpverlening komt niet genoeg van de grond, ondanks bijvoorbeeld de inzet van het huisverbod. Er zijn nog te weinig structurele oplossingen.

‘Geweld hoort nergens thuis’, Programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021.”(25-04-2018) heeft de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen, de gevolgen ervan te beperken en de intergenerationele overdracht en cirkel van geweld te doorbreken. Dit wordt gedaan door een betrouwbaar netwerk op te zetten in iedere regio, doeltreffend samen te werken met de verschillende partijen en te blijven leren van elkaar. 


Huiselijk geweld inleiding


Het 5e Jaarcongres Huiselijk Geweld probeert met enkele inspirerende sprekers en mooie initiatieven bij te dragen aan dit doel en zo dit complexe vraagstuk te verbeteren . 
Tijdens het plenaire programma van deze dag komen vier inspirerende sprekers aan het woord. Burgemeester van Den Haag Pauline Krikke verzorgt de inleiding waarbij zij aangeeft dat bij huiselijk geweld vaker en sneller een huisverbod moet worden opgelegd. Dit is een goed middel om de situatie, in ieder geval voor een tijdje, te bevriezen. De dagvoorzitter Karel van Duijvenbooden gaat met haar dieper in op een aantal vragen hieromtrent.
Prof. Dr. Elise van de Putte gaat in op de (on)zin van screening op kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg. Moeten we stoppen met de screening of kunnen we deze anders inrichten? Tijdens deze lezing wordt u meegenomen in deze lastige afweging.
Drs. Yaël Meijer gaat in op de hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld.
Waar kijkt u naar en wat doet u als professional voor jonge kinderen (0-6 jaar) die vaak slecht herkenbaar klachtgedrag laten zien
Hulpverleners zien in hun praktijk de kinderen van toen weer terug als ouders. Wat is er misgegaan? Hoe komt het dat we de cirkel van intergenerationele overdracht zo moeilijk kunnen doorbreken? Hoe kunnen we deze kinderen beschermen en voorkomen dat zij later dit patroon herhalen? Prof. Dr. Majone Steketee vertelt u hier meer over. 
Het congres staat onder deskundige leiding van dagvoorzitter Karel van Duijvenbooden, manager bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU).

Tijdens de deelsessies kunt u kiezen uit twaalf verschillende deelsessies met uiteenlopende onderwerpen, zoals weerbaarheid, systeemgericht werken, eergerelateerde geweld, oudermishandeling, dilemma’s bij vermoedens van kindermishandeling, seksueel geweld, coercive control, verschillende vormen van partnergeweld, hermeldingen, politiële aanpak bij huiselijk geweld, feitenonderzoek bij kindermishandeling en verschillende innovatieprojecten van Moviera.

U wordt deze dag op de hoogte gebracht van de laatste maatschappelijke, wetenschappelijke en methodische ontwikkelingen. Laat u bijpraten en denk mee!