Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 NOV 2019 | Ede

Inleiding

Huiselijk geweld of kindermishandeling is in Nederland aanweziger dan welk geweld ook. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld en worden 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld door 100.000 à 110.000 verdachten. 
Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote medische, sociale en psychische gevolgen en leiden vaak tot langdurige beschadigingen. Deze kinderen hebben sterk verhoogde kansen om (opnieuw) slachtoffer te worden van kindermishandeling of om, later als volwassene, zelf pleger of slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Het doorbreken van deze cirkel van geweld is dus van groot belang.  

Er is de afgelopen jaren van verschillende kanten hard gewerkt om voor deze problematiek verantwoordelijkheid te nemen, maar we zijn er nog niet in geslaagd om de getallen terug te dringen. De hulpverlening komt niet genoeg van de grond, ondanks bijvoorbeeld de inzet van het huisverbod. Er zijn nog te weinig structurele oplossingen.

‘Geweld hoort nergens thuis’, Programma aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021.”(25-04-2018) heeft de opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen, de gevolgen ervan te beperken en de intergenerationele overdracht en cirkel van geweld te doorbreken. Dit wordt gedaan door een betrouwbaar netwerk op te zetten in iedere regio, doeltreffend samen te werken met de verschillende partijen en te blijven leren van elkaar. 

Aan het programma voor het Jaarcongres Huiselijk Geweld wordt nog gewerkt. 
Heeft u zelf een idee voor een programma-onderdeel of deelsessie? Het congres biedt de gelegenheid om uw kennis en ervaring met anderen te delen! Op de pagina deelsessievoorstel van deze website leest u meer over de mogelijkheden en kunt u online uw eigen voorstel indienen.
 
Heeft u vragen of opmerkingen over het congres? Neemt u dan gerust contact met ons op via het feedback formulier.


Huiselijk geweld inleiding