Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


21 NOV 2019 | Ede

Infomarkt

Behoren tot uw doelgroep:

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Dan is de informatiemarkt tijdens het Congres Huiselijk Geweld dé gelegenheid om uw product of dienst te presenteren.

Boek nu uw informatiestand op het congres. Klik hier voor het PDF inschrijfformulier met de informatie over de mogelijkheden. Gebruik Acrobat Reader om het formulier te bekijken en in te vullen (printen, schrijven en scannen is hiermee niet meer nodig).
 
Heeft u vragen of wilt u meer mogelijkheden overleggen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Aanwezige organisaties:

Augeo Foundation is een stichting zonder winstoogmerk die vanuit haar academy professionals traint om mishandeling sneller te herkennen en aan te pakken. Jaarlijks vergroot de academy de kennis en vaardigheden van tienduizenden professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie en meer. www.augeo.nl
TIMM-Consultancy opleidingsinstituut met experts t.a.v. veiligheidsplanning, complexe scheidingen, gesprekken met kinderen over kindermishandeling en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. www.timmconsultancy.nl
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een eenmalige uitkering aan slachtoffers van onder andere huiselijk geweld (met ernstig psychisch of fysiek letsel) als erkenning voor wat hen is aangedaan. www.schadefonds.nl
Uitgeverij SWP, uitgeverij gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijke uitgaven in sectoren onderwijs, kinderopvang, pedagogiek, psychologie, rechterlijke macht en criminologie - www.swpbook.com

Zorg & Welzijn Academy is onderdeel van de Logavak Opleidingsgroep. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via specialisatie-leergangen, cursussen, meerdaagse opleidingen en workshops. Ga voor meer info naar: www.zorgenwelzijn.academy en www.logavak.nl