Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


22 NOV 2018 | Ede

Infomarkt

Behoren tot uw doelgroep:

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Dan is de informatiemarkt tijdens het Congres Huiselijk Geweld dé gelegenheid om uw product of dienst te presenteren.

Boek nu uw informatiestand op het congres. Klik hier voor het PDF inschrijfformulier met de informatie over de mogelijkheden. Gebruik Acrobat Reader om het formulier te bekijken en in te vullen (printen, schrijven en scannen is hiermee niet meer nodig).
 
Heeft u vragen of wilt u meer mogelijkheden overleggen? Dat kan! Neem hiervoor contact met Philippine Herkes via philippine@mailswp.com of bel naar 020-3697237.

Aanwezige organisaties:

Augeo Foundation is een stichting zonder winstoogmerk die vanuit haar academy professionals traint om mishandeling sneller te herkennen en aan te pakken. Jaarlijks vergroot de academy de kennis en vaardigheden van tienduizenden professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie en meer. www.augeo.nl
Lady’s Linked is een netwerk van ervaringsdeskundige gratis buddy’s, begeleiders en juristen voor slachtoffers van huiselijk geweld (psychisch en/of lichamelijk). De gratis buddy: Begeleid en/of functioneert als luisteren oor. Lotgenoten groep: Facebook en WhatsApp. Ga voor meer informatie naar: www.ladyslinked.nl
Het Leren over leven Kies voor contextuele hulpverlening, omdat huiselijk geweld nooit 1 slachtoffer maakt, maar de hele context raakt! www.lerenoverleven-oics.nl
SafetyNed is dé veilig online kennis specialist voor slachtoffers van huiselijk geweld en de professionals die hen ondersteunen. Meer informatie kun je vinden op www.safetyNed.org
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. www.schadefonds.nl
Uitgeverij SWP, uitgeverij gespecialiseerd in sociaal wetenschappelijke uitgaven in sectoren onderwijs, kinderopvang, pedagogiek, psychologie, rechterlijke macht en criminologie - www.swpbook.com

Zorg & Welzijn Academy is onderdeel van de Logavak Opleidingsgroep. Logavak verzorgt bij- en nascholing voor professionals in GGZ, Jeugdzorg, Kinderopvang, Management, Onderwijs, Psychologie, Zorg en Welzijn via specialisatie-leergangen, cursussen, meerdaagse opleidingen en workshops. Ga voor meer info naar: www.zorgenwelzijn.academy en www.logavak.nl