Accreditatie

Accreditaties via PE-online zijn geregistreerd met ID-nummer 303793Voor dit congres is accreditatie aangevraagd voor:

  • NIP-Eerstelijnspsychologie NIP
  • Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)
  • Registerplein
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register​
  • SKJ

​Sommige van deze aanvragen zijn momenteel in behandeling, indien er meer infromatie is over goedkeuring en puntentoekenning dan vermelden wij dat hier op deze website.


Procedure & Voorwaarden

Indien u gebruik wilt maken van accreditatie, dan zijn er een paar belangrijke dingen om rekening mee te houden. Leest u onderstaande voorwaarden en regels alstublieft goed door. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd mailen (office@logacom.nl) of bellen (020-3203364). Op de congresdag zelf bent u uiteraard van harte welkom onze registratiebalie.

Presentie verplicht
Voor het verkrijgen van punten is aanwezigheid verplicht. Om dit aan te tonen dient u bij vertrek één van de presentielijsten tekenen. Een aantal verenigingen vereisen dat een deelnemer tenminste 90% van de bijeenkomst aanwezig is geweest, deze regeling houden wij aan voor alle accreditaties en voor het afgeven van een certificaat van deelname. Presentie wordt alleen doorgevoerd van deelnemers die de presentielijst na 16:25 uur hebben getekend. Indien u eerder vertrekt maken wij hiervan een aantekening om de beroepsvereniging op de hoogte te stellen. Toekenning van punten is niet aan scholingsaanbieder Logacom, maar aan de accreditatiecommissie van de beroepsvereniging.

Registratienummer
Wanneer u gebruik wilt maken van accreditatie dan hebben wij uw registratienummer nodig. Uw registratienummer heeft u bij uw aanmelding op kunnen geven. Indien u dit nog niet gedaan heeft, kunt u zich bij onze registratiebalie melden of een e-mail sturen naar office@logacom.nl.


Puntentoekenning

Van de aangevraagde accreditaties zijn de volgende reeds goedgekeurd:

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Categorie Accreditatiepunten
Scholing verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg 5
Scholing verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen 5
Scholing verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen 5

 

Registerplein, voormalig BAMw, voor Register Agogen (AG), Register Cliëntondersteuners, Register Gezinshuisouders, Register GGZ-agogen, Register Maatschappelijk werk (MW) en Register Sociaal Juridisch Dienstverleners.

Categorie Accreditatiepunten
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners 4,5
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners 4,5
Geaccrediteerde scholing GHO 4,5
Vrije Ruimte Sociaal Agogen 1
Vrije Ruimte GGZ-Agogen 1
Vrije Ruimte Maatschappelijk werk 1

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
Het Congres Huiselijk Geweld is met ID-nummer SKJ196911 geregistreerd door SKJ en met 2,50 punten geaccrediteerd voor categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker (subcategorie: Vrije ruimte: overige activiteiten).