Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

6. Hoe werk je samen voor veiligheid?

Sander van Arum, expert, Stichting Civil Care.
Michel Simon, adviseur, Stichting Civil Care.


In zorg en veiligheid kunnen organisaties en gemeente gezamenlijk, op basis van een gedragen visie en een gemeenschappelijk doel, de voorwaarden realiseren om samen te werken.
Deze sessie vindt alleen plaats in ronde 1.

Werkvorm:  Interactieve presentatie 
Leerdoelen: Beter inzicht in wat nodig is om gefaseerde samenwerking voor veiligheid lokaal en regionaal te realiseren.
Voor wie?: Teamleiders, aandachtsfunctionarissen, (programma)managers, projectleiders en beleidsmedewerkers.
Leeftijdscategorie: min 9 maanden tot 100

Inhoudelijk wordt het landelijk visiedocument (Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg) breed omarmd. De stichting Civil Care ondersteunt gemeenten en instellingen bij het helpen realiseren van de specifieke voorwaarden om volgens de uitgangspunten van de visie te kunnen werken. Wat hebben de uitvoerende werkers van iedere betrokken organisatie nodig om daadwerkelijk om bij te dragen aan het stoppen van het patroon van geweld, verwaarlozing en misbruik? Hoe zet je uitvoerende werkers en hun organisaties, casusgericht in hun kracht en hoe verbind je lokale en specialistische zorg?

Deelnemers aan deze workshop ontvangen vooraf een link naar online de video over gefaseerd samenwerken voor veiligheid en moeten deze gezien hebben.