Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

4. Collectief leren. De moed om vak, ervaring en gevoel te verbinden in de aanpak van geweld

Dr. Sietske Dijkstra, onderzoeker, docent, inhoudsdeskundige, www.sietske-dijkstra.nl.
Kirsten Regtop, maatschappelijk werker, blogger, praktijkdeskundige, www.kirstenregtop.com.


Moed verbinden aan je vak- of ervaringskennis kan een verschil maken in situaties van huiselijk geweld. Wat betekent dit en hoe hiermee te werken?

Werkvorm: Casus-behandeling / Best-practice
Leerdoelen:

  • Hoe je deugden zoals moed kan inzetten bij de aanpak van geweld in relaties en hoe dat meer voldoening schenkt en leidt tot werk dat deugt.
  • Hoe je scherper inzicht kunt krijgen in een geweldspatroon als coercive control en hoe de meldcode je daarbij kan helpen.
  • Inzicht in hoe je zelf staat in het werk en hoe je door meer oefening om kunt gaan met (lastige) gevoelens en elkaar helpt om collectief te leren.

Voor wie?:  Hulpverlening, justitie en gemeenten. Samenwerking in de keten is belangrijk onderdeel van de aanpak van huiselijk geweld, leren in de keten kan deze samenwerking versterken. 
Leeftijdscategorie:

Moedig zijn kan iedereen. Maar een moedig mens maakt je nog geen goed professional. Als je moed aan je vakkennis weet te verbinden, of de moed hebt je ervaringskennis te verbinden aan je vak, kan je een verschil maken in situaties van huiselijk geweld. Moed is een van de deugden die de professional kracht geeft om te handelen. Moed kan gaan over het uitspreken van een zorg, het vertrouwen op de eigen professionaliteit, of bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van een moeizame samenwerkingsrelatie. Moed heeft voor iedereen een andere betekenis. Door ervaring, praktijk en onderzoek aan elkaar te verbinden in ons aanbod Professionele en persoonlijke moed, leren professionals collectief in actie te komen en met nieuw gedrag te experimenteren in hun eigen praktijk en de keten.

Het vergt moed om geweld te durven aanpakken en daarin je vakkennis, ervaring en gevoel met elkaar te verbinden. Dit bereik je door preciezer te kijken naar je eigen verandermogelijkheden en deze beter en krachtiger te articuleren en je ongemak of spanning niet weg te werken, maar daar juist mee te oefenen. We doen dit in de workshop aan de hand van een oefening met een situatie waarin je moedig of juist niet moedig was en het bespreken van een casus met ernstig en langdurig geweld die ons mogelijk in verwarring brengt. Onmacht en onzekerheid horen bij het werk, evenals in actie komen en grenzen stellen en grenzen verleggen. Dit is de basis van onze samenwerking in een geaccrediteerde cursus rond moed waarin we middels collectief leren deelnemers aanmoedigen om deze stappen in hun eigen praktijk te zetten, zie www.moedigemensen.nl