Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

10. De ontwikkeling van een MDA++: Van visie naar experiment naar reguliere aanpak

Rolien Tolsma, hoofd staf Regiecentrum en voorzitter MDA++ team.
Anneke Jelsma, adviseur MDA++ aanpak Friesland.


Een bewezen effectieve multidisciplinaire aanpak met als doel het stoppen van geweld, mishandeling en verwaarlozing binnen gezinnen. Hoe kan dit in uw regio ook worden ingezet?

Er is steeds meer bekend over de factoren die binnen gezinnen en families geweld en verwaarlozing in stand houden of bevorderen. Helaas blijft geweld echter vaak voortbestaan, ondanks de inspanningen vanuit de hulpverlening (Verwey-Jonker, 2018). MDA++ Friesland is een van de eerste initiatieven waarbij diverse partijen uit de zorg- en justitieketen de handen ineen hebben geslagen met als doel: het stoppen van geweld, mishandeling en verwaarlozing binnen gezinnen en een gezonde ontwikkeling van ouders en kinderen mogelijk maken. Op het congres wordt stilgestaan bij de ontwikkeling die MDA++ Friesland heeft doorlopen: welke stappen zijn gevolgd? Wat zijn de do’s, dont’s en leerpunten als het gaat om de ontwikkeling van een werkende multidisciplinaire aanpak?