Infomarkt

Behoren tot uw doelgroep:

  • Professionals in de gemeente en wijk: leden sociale wijkteams, buurtregisseurs, huisartsen, GGD, onderwijs
  • Justitiële domein: Politie, officieren, rechters, veiligsheidshuizen, reclassering
  • Hulpverlening in brede zin: maatschappelijke opvang, vrouwenhulpverlening, psychotherapeuten, GGZ, medische centra

Dan is de informatiemarkt tijdens het Congres Huiselijk Geweld dé gelegenheid om uw product of dienst te presenteren.

Boek uw informatiestand op het congres. Klik hier voor het PDF inschrijfformulier met de informatie over de mogelijkheden. Om de organisatie in te schrijven kunt u het formulier mailen naar: office@logacom.nl

Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met Logacom via telefoonnummer 020-3203364 of e-mail.
 

Organisaties die zicht reeds hebben aangemeld en op de informatiemarkt aanwezig zijn:

Augeo, wil dat kinderen veilig en gezond opgroeien. We streven ernaar dat iedereen die met ouders en kinderen werkt, schadelijke en stressvolle opgroeisituaties signaleert en aanpakt. En dat gezinnen in de knel, steun krijgen van de mensen om hen heen. Onze leerproducten worden al door meer dan 140.000 mensen gebruikt www.augeo.nl 
Fier, Fier is hét expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties www.fier.nl 
Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) is een kennis- en expertisecentrum voor professionals. Medewerkers van Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners in het werkveld kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij de aanpak van huwelijksdwang en achterlating. Wij adviseren en helpen bij complexe casussen. www.huwelijksdwangenachterlating.com
Medling, kennis- en informatieportal voor mediation en (conflict) bemiddeling. www.medling.nl en www.medling.academy 
Secure2Go, Betrouwbare mobiele persoonsalarmering op het moment dat elke seconde telt. Voor Aware en voor hulpverleners. www.secure2go.nl 
De Viersprong: TopGGZ instelling o.a. gespecialiseerd in gezinsproblematiek biedt een intensieve behandeling in de thuissituatie bij kindermishandeling. www.deviersprong.nl 
Uitgeverij SWP, uitgever voor educatie, vak & wetenschap www.swpbook.com