Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

8. Eer en geweld

Bayram Varli, oprichter, ECS Trainingen.

Het erkennen en vroegtijdig signaleren van eergerelateerd geweld. De rol van centrale waarden en gedragscodes binnen diverse culturen.

Werkvorm:  Lezing/presentatie (kennisoverdracht)
LeerdoelenDe professional kan in een vroeg stadium de signalen rondom eergerelateerd geweld herkennen en  krijgt inzicht in de belangrijkste centrale waarden en gedragscodes binnen diverse culturen en de toegevoegde waarde die deze genereren.
Voor wie?:De lezing is bedoeld voor alle doelgroepen die werken met de Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen en maatschappelijke ondersteuning. De training is ook geschikt voor migrantenorganisaties.
Leeftijdscategorie:

In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan. Eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld voor de familie-eer: fysiek en geestelijk geweld, huwelijksdwang, achterlating en in het ergste geval eerwraak. Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld maar ook jongens en mannen kunnen ermee in aanraking komen.  De gewone meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is niet toereikend als het gaat om eergerelateerd geweld. We doorlopen wel dezelfde stappen maar deze krijgen wel een eigen inkleuring vanwege het specifieke karakter van dit type geweld. Het signaleren en handelen vraagt dus andere kennis, houding en vaardigheden van de professional. Doel van deze lezing is om professionals inzicht te geven in de belangrijkste centrale waarden en gedragscodes binnen diverse culturen en de toegevoegde waarde die deze genereren. Kennis van onderlinge relaties tussen individualistische en collectivistische culturen, een systeem van andere normen, waarden en leefregels, is een must om elkaar te begrijpen. Het vraagt een attitudeverandering en andere vaardigheden in de communicatie.