Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

5. Vroegsignalering van (vermoedens van) kindermishandeling met behulp van kunstmatige intelligentie (textmining)

Paula Zwijgers, adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.
Albertine Klein Velderman, adviseur jeugdgezondheidszorg, GGD GHOR Nederland


Textmining van rapportages op basis van AI ontsluit tot dusverre verborgen kindermishandeling. Hoe gaat dit in zijn werk?

Werkvorm: Interactieve presentatie
Leerdoelen: Kennismaken met de mogelijkheid van artificial intelligence in de jeugdgezondheidszorg.
Voor wie?: Professionals in het jeugddomein, beleidsmedewerker, beleidsambtenaren en verdere 
Leeftijdscategorie:  Jeugdigen van 0 - 18 jaar 

In deze sessie gaan we in op de mogelijkheid om met behulp van textmining al in een vroeg stadium signalen te kunnen detecteren die zouden kunnen wijzen op kindermishandeling. We kijken naar hoe deze techniek is gebruikt in de jeugdgezondheidszorg: wat is er voor nodig om deze vorm van artificial intelligence werkend te krijgen? Daarnaast staan we stil bij de betekenis van deze tooling voor het werkproces van een professional. En wat vinden ouders hiervan? 

We sluiten gezamenlijk af door stil te staan bij de maatschappelijke opbrengsten.

Ga voor meer info over Textmining naar: https://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2019/240519_ncj-gaat-textmining-techniek-kindermishandeling-implementeren