Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

3. (Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken en beoordelen

Kristin Janssens, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, Movisie.
Duska Sabljic Sarovic, preventiemedewerker, Veilig Thuis Utrecht.


Met het hulpmiddel ‘RelatieWijs’ concrete criteria en richtlijnen van relationeel gedrag toetsen en bespreekbaar te maken.

Werkvorm: Interactieve workshop 
Leerdoelen:

  •  Relationeel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar maken, m.b.v. concrete criteria en casuïstiek in de vorm van tekeningen.
  •  Relationeel (grensoverschrijdend) gedrag wegen en beoordelen. Het gedrag kunnen plaatsen in het continuüm van gezond naar ongezond relationeel gedrag (gezond/positief > licht > ernstig > zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag), m.b.v. criteria, richtlijnen en de ‘RelatieWijzer’.

Voor wie?: Gemeenten en sociale professionals in wijkteams. Daarnaast is het normatieve kader – de criteria en richtlijnen om het gedrag zorgvuldig te wegen en te beoordelen – relevant voor alle professionals die een signaleringsfunctie hebben.
Leeftijdscategorie: Profijtgroep: cliënten van sociale wijkteams, in de leeftijd van 16+.

(Ex-)partnergeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Maar hoe en wanneer maak je (vermoedens) van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar? Wanneer neem je hierin een (moreel) standpunt? ‘RelatieWijs’ biedt concrete criteria en richtlijnen om relationeel gedrag te toetsen en bespreekbaar te maken. Het is een hulpmiddel voor het doorlopen van alle stappen van de meldcode. In het eerste deel van de sessie laten we zien hoe je met RelatieWijs woorden kunt geven aan dat wat je ziet, en hoe je een situatie zo objectief mogelijk kan beoordelen. In het tweede deel ga je zelf aan de slag met een casus.