Contact|

Jaarcongres Huiselijk Geweld


19 NOV 2020 | Ede

12. Mobiele noodknoppen bij stalking en huiselijk geweld

Fred Buijert, operationeel expert politie Arnhem.
Jos Runhaar, operationeel expert politie Ede.


Onderzoeksresultaten van de projectpilot (BeWare) worden beschikbaar gesteld. Hoe is dit inzetbaar voor politie, wijkteams, jeugdzorg, ggz?

In enkele politie-regio's is geëxperimenteerd met het ad-hoc verstrekken van noodknoppen aan met name vrouwen die door (ex) partners worden bedreigd, het zg. project BeWare. De evaluatie van deze inzet komt vlak voor het congres beschikbaar en de resultaten worden met de deelnemers gedeeld. Is dit een wenselijke innovatie en ook inzetbaar voor wijkteams, jeugdzorg, ggz?